Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Politiikka on arvovalintoja

11. elokuuta 2008

Kaksi kuukautta kokoavan arvopuolueen puheenjohtajana on nyt takana. Eduskuntatyön päätyttä toteutin Uusi SDP ?kiertueen, jonka myötä kiersin ympäri Suomea. Kokkola, Kaustinen, Lappajärvi ja Lohtaja olivat myös pysäkkejä tällä kierroksella.

Tunnelma ihmisten parissa on ollut hyvä ? on odotuksia ja toiveita, mutta myös halua tulla mukaan. Se on tärkeää. Demokratia syntyy meidän kaikkien osallistumisen kautta. Kaikki lähtee äänioikeuden käyttämisestä.

Kesä on ollut myös budjettikeskustelun aikaan. Kuten monet meistä, olen ollut huolissani ihmisten ostovoiman heikentymisestä sähkö-, bensa- ja ruokalaskujen kallistumisesta. Tilastokeskuksen mukaan raju inflaatio on ollut suurelta osin kotimaista perua: hallitus on näyttänyt muille esimerkkiä kuntapalveluiden asiakasmaksuja korottamalla.

Aloittaessani Uusi SDP -kesäkiertueen lähetin Ylen TV-uutisten kautta terveisiä budjetin valmistelijoille. Esitin kohdennettuja veronkevennyksiä ja kohdennettuja tulonsiirtoja lapsiperheille ja eläkeläisille. Tässä kohdentamisessa on aina kyse arvovalinnoista.

Otetaan esimerkiksi ruuan arvonlisäveron kevennys. Asiantuntijat ovat koko ajan olleet sitä mieltä, että se siirtyy kaupan ja teollisuuden katteisiin. Tätä SDP on pitänyt vastuullisesti esillä koko ajan ? ja kokoomuskin ennen vaaleja. Tämä kehitys tapahtui odotettuakin nopeammin. Ruuan hinta on noussut Suomessa vuodessa noin 9? prosenttia. Jos tätä vertaa yleiseen hintaindeksiin (4%) tai ruuan hinnan nousuun muissa EU-maissa, on ilmeistä, että viiden prosentin veroale on syöty jo nyt - ennen kuin se ehti edes kuluttajan pöydässä käymäänkään.

Tämä 500 miljoonan euron potti olisi voitu käyttää vaikka lapsilisiin, eläkkeisiin ja pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin. Ostovoimaa olisi voitu parantaa heille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Pienituloisten veroalella työn vastaanottaminen olisi tehty kannustavammaksi myös niille työttömille, joilla olisi mahdollisuus työllistyä matalapalkkaisempiin töihin. Tämä olisi ollut inhimillisesti ja taloudellisesti perusteltu arvovalinta.

Porin Suomi-areenassa halusin herättää keskustelua tästä arvovalinnasta esittämällä verotettavan tulon alarajan nostamista ? eli kunnallisen perusvähennyksen korottamista. Pääministerin suulla hallitus leimasi esityksen ?typeräksi?. Kansa arvioikoon hänen tyylinsä, mutta perusteluihin haluan puuttua.

Pääministeri Vanhanen nimittäin väitti, että pienituloiset eivät tälläkään hetkellä maksa kunnallisveroa. Tämä ei pidä paikkaansa. Pienten tulojen verottomuus on kyllä toteutettu eläkeläisillä, joilla on eläketulovähennys. Sen sijaan muut pienituloiset joutuvat maksamaan tuloistaan 10-20 prosenttia veroa. Ei ole kenenkään etu pakottaa esimerkiksi päivärahalla eläviä ihmisiä toimeentuloluukulle vain voidakseen maksaa kuntaveronsa.

Kuntavaaleissa meillä on mahdollisuus valita. SDP haastaa meitä kaikkia tukemaan tulevaisuusinvestointeja varhaiskasvatukseen, koulutukseen, terveyspalveluihin ja vanhustenhoitoon. Kannustan myös ihmisiä ehdokkaaksi kuntavaaleissa. Arjen asiatuntijuutta ja pieniä unelmia kotipaikkakuntamme elämän parantamisesta tarvitaan.

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja

Uutiset