Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

PORVAREIDEN UUDET KUJEET

17. huhtikuuta 2007


Nyt se on sitten saatu valmiiksi tuo porvareiden liiton sinetti eli hallitusohjelma. Asiakirja, joka on "hyvässä hengessä laadittu" ja jonka mukaisesti "Suomea uudistetaan turvallisesti". Mielenkiintoista huomata, miten monissa asioissa vihreät olivat hymyillen valmiita myymään omat periaatteensa kuten esimerkiksi opetuksen maksuttomuuden. Olisi luullut, että omista perusarvoista tinkiminen olisi edes vähän kiristänyt hampaita.

On myönnettävä, että hallitusohjelmassa toteutuu myös monia sosialidemokraattien tavoitteita. Näihin kuuluvat mm. opintorahan nostaminen ja kansaneläkkeiden korottaminen. Keskeisin vaalitavoitteemme eli hyvinvointipalveluihin ja köyhyyden torjuntaan panostaminen jäi kuitenkin porvaripuolueiden neuvotteluissa sivuosaan.

Täytyy ihmetellä sitä, että samaa tyytymättömyyttä ohjelmaan ovat päivitelleet myös hallituspuolueiden johtajat. Vihreiden Cronberg moitti hallitusohjelmaa siitä, ettei siinä panosteta riittävästi köyhyyden torjuntaan. Keskustan Vanhanen taas on ollut tyytymätön hyvinvointipalveluihin suunnattuun rahoitukseen. Voikin kysyä, onko Kokoomus määrännyt hallitusneuvotteluissa kaapin paikan?

Porvarihallitus on korostanut julkisuudessa osaamisen merkitystä. Itse näen kuitenkin, että porvarihallituksen osaamispanostukset olivat pettymys. Täytyy yhtyä Elinkeinoelämän keskusliiton näkemykseen, että hallituksen panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen eivät ole riittäviä. Innovaatioihin ja osaavaan työvoimaan panostaminen on ollut suomalaisen työllisyyden elinehto ? ja on sitä globalisaatioaikana jatkossakin. En olisi uskonut, että porvarihallitus olisi näin haluton kehittämään tätä "menestyksen myllyä".

Itselleni jäi ohjelmasta päällimmäiseksi mieleen valtionhallinnon "myllerrys", joka on osa porvarien mielikuvapolitiikkaa. Työllisyys on ilmeisesti kehittynyt liian suotuisasti, koska porvareiden mielestä työministeriötä ei enää tarvita. Se liitetään osaksi uutta elinkeinoministeriötä. Uudistusta perustellaan nykyisten ministeriöiden hajanaisuudella, kun elinkeinotoimintojen linjaohjaus tapahtuu neljän eri ministeriön kautta. Mieleeni herää kysymys siitä, miksei maa- ja metsätalousministeriötä liitetty myös osaksi uutta elinkeinoministeriötä. Maa- ja metsätaloushan on myös elinkeinotoimintaa ja sen rahanjako alueella tapahtuu työ- ja elinkeinokeskusten kautta.

Maassa on nyt porvarihallitus ja kujeilu on alkanut. Kun vaalikampanjassa alkanut imagopolitiikka näyttää jatkuvan, opposition ja SDP:n tehtävä on palauttaa keskustelu niihin konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta voitaisiin tukea. Mielenkiinnolla odotan ensi viikon eduskuntakeskustelua, kun hallitus esittelee eduskunnalle ohjelmansa.


Jutta Urpilainen
kansanedustaja, Kokkola
SDP:n eduskuntaryhmän II varapuheenjohtaja

Uutiset