Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Rahoitusmarkkinavero on toteutettava

30. syyskuuta 2011

Euroopan unionin komissio on ottanut askeleen kohti progressiivista rahoitusmarkkinasääntelyä esittämällä EU-alueelle rahoitusmarkkinaveroa.

Veron idea on kaksitahoinen. Se on nimensä mukaisesti uusi instrumentti veron keräämiseen rajat ylittävästä pääomaliikenteestä. Tämä tarkoittaa komission mallissa 55 miljardin euron lisäresursseja vuodessa esimerkiksi talouskriisien hoitoon. Maksajana olisivat sijoittajat, eivät kansalaiset.

Komission puheenjohtaja Jos? Manuel Barroso on todennut hyvin, että kun veronmaksajat ovat tukeneet tuhansilla miljardeilla euroilla rahoitusalaa, niin nyt on sen aika kantaa suurempi vastuu.

Rahoitusmarkkinaveron toinen tärkeä funktio on markkinaspekulaatioiden ehkäiseminen ja sitä kautta vakauden luominen. Keinottelu on ollut yksi pahimmista syistä rahoitusmarkkinaongelmien taustalla. Pienenäkin toteutettava vero todennäköisesti vähentäisi halua ryhtyä markkinaoperaatioihin vain keinottelun vuoksi.

Sosialidemokraatit ovat kansallisesti ja kansainvälisesti tavoitelleet jo pitkään rahoitusmarkkinaveroa. Kampanjoimme Euroopan laajuisesti sen toteuttamiseksi. Komission esitys tuntuukin tärkeältä askeleelta oikeaan suuntaan. Komissiolle on syytä antaa tunnustus: järki on voittanut. Myös EU-parlamentissa on kuluneen vuoden aikana otettu pitkiä, edistyksellisiä askeleita rahoitusmarkkinaveron suuntaan. Käytännön toteutukseen on silti vielä pitkä matka.

Olisi perusteltua toteuttaa rahoitusmarkkinavero globaalina verona, jolloin ei olisi vapaamatkustajia ja järjestelmä kohtelisi kaikkia tasapuolisesti. Samalla veron spekulaatiota torjuva vaikutus olisi tehokkaampi. Realisti kuitenkin myöntää, että globaali vero on kiven takana. Se ei toteudu lähitulevaisuudessa. Tämä kävi jälleen ilmi Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Timothy Geitnerin kriittisestä suhtautumisesta Puolassa järjestetyn valtiovarainministereiden Ecofin-kokouksen yhteydessä.

Suomen hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut rahoitusmarkkinaveron edistämiseen. Rahoitusmarkkinoiden vakauttaminen kestävällä tavalla edellyttää avoimuutta. Järjestelmän legitimiteetin eli oikeutuksen kannalta on myös tärkeää huolehtia sijoittajan vastuun aiempaa paremmasta toteutumisesta.

Hallitusohjelma velvoittaa globaalin veron vaihtoehtona etsimään mallia EU:n tasolla toimeenpantavasta järjestelmästä. Sekään ei ole helppo tie. On hyvin tiedossa, että esimerkiksi finanssikeskus Lontoota suojeleva Iso-Britannia vastustaa voimakkaasti rahoitusmarkkinaveroa.

Jotta komission esitys ei jää vain eleeksi hyvästä tahdosta, on meillä tarvittaessa oltava rohkeutta harkita euroalueen kattavaa mallia rahoitusmarkkinaverosta. Euroopan on kuljettava eturintamassa, kun rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sääntelyä uudistetaan. Sijoittajanvastuuta on kasvatettava ja markkinoiden toimintaa tervehdytettävä.

Uutiset