Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP etsii jatkajaa Koiviston-Ahtisaaren-Halosen linjalle

24. elokuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen pitää tärkeänä, että vuonna 2012 valittava tasavallan presidentti jatkaa edelleen ulkopolitiikan johtajana yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
? Näin kansa pääsee päättämään Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Itse toivon, että valituksi tulee henkilö, joka jatkaa Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen arvopohjaista ja realistista linjaa.

Urpilaisen mukaan SDP kannattaa ulkopolitiikkaa, jossa yhdistyy globaalia vastuunkantoa korostava arvopohjaisuus sekä suurvaltasuhteet tosiasioina tunnustava realismi. ? Ulkopolitiikan tärkeitä arvoja ovat rauha, oikeudenmukaisuus, demokratia, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys. Rinnalla säilyvät tavoitteet kansallisesta turvallisuudesta, taloudellisista eduista ja hyvistä suhteista naapureihin ja suurvaltoihin.

Tavoitteiltaan arvopohjaisen ja keinoiltaan realistisen ulkopolitiikan ensisijainen foorumi on Urpilaisen mukaan EU.
? Koivisto, Ahtisaari ja Halonen ovat kaikki edustaneet tätä arvopohjaista realismia. He ovat olleet sitoutuneita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja hyviin suurvaltasuhteisiin Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa. Kaikki he ovat olleet myös sitoutuneita globaaliin vastuuseen ilmastosta ja kehitysmaista. Ahtisaari ja Halonen ovat jatkaneet vetoomuksiaan esimerkiksi kehitysyhteistyömäärärahojen puolesta. Jokaisella on toki ollut presidentteinä omat painotuksensa.

SDP:n kesäkiertueelta löytyi runsaasti presidenttiehdotuksia
SDP:n presidenttiehdokaskysely sai kansalaisilta hyvän vastaanoton ja ehdotuksista muodostui monipuolinen ja kovatasoinen joukko. Tasaisesti kannatusta eri puolilla maata keräsivät Eero Heinäluoma, Lasse Lehtinen, Erkki Tuomioja, Jutta Urpilainen, Raimo Sailas, Tuula Haatainen, Suvi-Anne Siimes ja Mikael Jungner. Kyselypaikkakunnat näkyivät myös ehdokkaiden suosiossa. Esimerkiksi Savossa Jouni Backman ja Kari Rajamäki olivat suosittuja, Hämeessä Johannes Koskinen ja Varsinais-Suomessa Ilkka Kantola.

Kiertuepalautteen perusteella kansalaisten toiveet voidaan jakaa tulevan presidentin ominaisuuksien osalta kolmeen erityyppiseen persoonaryhmään.

Ensimmäisessä ryhmässä olivat kansakuntaa kokoavat arvojohtajat. Tähän haloslaiseen profiiliin kansalaiset lukivat vastikään yksimielisesti jatkokaudelle valitun puoluejohtajan Jutta Urpilaisen, kansanedustaja Erkki Tuomiojan sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtajan Tuula Haataisen.

Toisen ryhmän muodostavat kansakuntaa uudistavat muutosjohtajat. Näihin ahtisaarelaisiin voidaan lukea kirjailijan ja entisen europarlamentaarikon Lasse Lehtisen sekä puoluesihteerin ja entisen yritysjohtajan Mikael Jungnerin.

Kolmantena profiilina nähtiin kansakunnan etuja puolustavat talousmiehet. Näitä koivistolaisia olivat eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja entinen valtiovarainministeri Eero Heinäluoma ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Raimo Sailas.

Puolueeseen kuulumattomista esiin nousivat muun muassa Suvi-Anne Siimes ja Kaari Utrio.

Ohessa ovat kaikki ne kesäaikana ehdotetut nimet aakkosjärjestyksessä, jotka ovat saaneet vähintään kaksi ehdotusta. Nimiä voi käydä kannattamassa ja äänestämässä Uutispäivä Demarin kyselyssä. Muiden puolueiden jäseniä ei listaan ole otettu. Lisäksi erikseen kieltäytyneet on poistettu listalta.

Ehdotetut:
Pentti Arajärvi, Jouni Backman, Tarja Filatov, Maria Guzenina-Richardson, Jukka Gustafsson, Tuula Haatainen, Eero Heinäluoma, Eero Huovinen, Gustav Hägglund, Liisa Jaakonsaari, Mikael Jungner, Antti Kalliomäki, Ilkka Kantola, Kimmo Kiljunen, Timo Koivisto, Sixten Korkman, Johannes Koskinen, Miapetra Kumpula-Natri, Lasse Lehtinen, Riitta Myller, Sinikka Mönkäre, Kalevi Olin, Sirpa Paatero, Osku Pajamäki, Kari Rajamäki, Mitro Repo, Ville Riekkinen, Raimo Sailas, Arto Seppälä, Jouko Skinnari, Suvi-Anne Siimes, Satu Taiveaho, Erkki Tuomioja, Tytti Tuppurainen, Jutta Urpilainen, Kaari Utrio, Pauliina Viitamies, Pia Viitanen

Ehdokkuudesta kieltäytyneet:
Martti Ahtisaari, Lauri Ihalainen, Erkki Liikanen, Paavo Lipponen, Jacob Söderman

Uutiset