Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP: Neljä tekoa työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta

03. lokakuuta 2012

SDP haluaa uusilta valtuustoilta heti vaalikauden alussa konkreettisia tekoja, joilla edistetään kunnan työllisyyttä sekä asukkaiden oikeudenmukaista kohtelua kunnan palveluissa. SDP listasi kampanja-avauksessaan keskiviikkona Helsingissä neljä keskeistä tekoa, joista kunnissa tulee saada päätökset seuraavalla valtuustojen toimikaudella.

Sosialidemokraatit haluavat viedä vanhuspalvelulain paperilta käytäntöön. SDP edellyttää, että henkilöstömitoitus nostetaan vähintään nykysuosituksien mukaiselle tasolle, jolloin kymmentä hoidettavaa vanhusta kohti on vähintään viisi hoitajaa. Tavoitteena on kuitenkin pidettävä hyvän hoidon mukaista tasoa, jolloin hoitajia on seitsemän kymmentä hoidettavaa kohden. Tärkeintä on, että henkilökunnan ammattitaitoa hyödynnetään parhaalla tavalla. Se vaatii paneutumista johtamiseen.

Toiseksi sosialidemokraatit haluavat, että jokainen kunta laatii konkreettisen suunnitelman siitä, miten koulutus- tai työpaikkaa vailla olevat nuoret saadaan mukaan työelämään ja opiskelemaan. Valtakunnan tasolla tämä SDP:n eduskuntavaaleissa antama lupaus on jo lunastettu hallituksessa. Nyt on jatkotekojen aika kaikissa maamme kunnissa.

Kolmanneksi SDP haluaa, että kuntien terveyskeskusten lääkäripulaan etsitään viimeinkin kestävä ratkaisu. Sairaana tärkeintä on päästä pian lääkäriin. Kukaan ei sairasta huvikseen, päivääkään. SDP haluaa vahvistaa kuntien terveyskeskuksia, lisätä lääkäreitä, parantaa hoitajavastaanottoja ja näin lyhentää kansalaisten jonotusaikoja hoitoon.

Neljäs teko liittyy koulujen työrauhan parantamiseen. Oppilailla on oikeus pieniin opetusryhmiin, ja opettajat tarvitsevat riittävät keinot puuttua kiusaamiseen ja työrauhaongelmiin.
Edellä mainittujen tekojen lisäksi SDP käynnistää kunnissa työn kohtuullisuuden puolesta. SDP ei halua harjoittaa yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. Tarvittaessa on etsittävä vaihtoehtoja oman palvelutuotannon järjestämiseen niissä tapauksissa, joissa veroparatiisiyhtiöiden käyttöä on muutoin vaikea välttää.

SDP ministerit valmiit valtuustojen avuksi

SDP:n kuntavaalien tausta-aineistot ovat kaikkien kansalaisten saatavilla internetissä. Myös SDP:n ministerit ovat tulevien kuntavaltuustojen käytettävissä ja tukevat valtuutettujen tekoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Uutiset