Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP tarjoaa pelastusrengasta talouskurimuksen välttämiseksi

09. joulukuuta 2008

Sosialidemokraatit esittävät laajaa työllisyyden ja ihmisten talouden pelastusohjelmaa uhkaavan taantuman vaikutusten minimoimiseksi. Pelastusrenkaaksi kutsutun elvytyspaketin toimenpiteet on käynnistettävä sosialidemokraattien mielestä välittömästi, eikä vasta ensi vuoden puolella. Samalla sosialidemokraatit muistuttavat, että SDP:n hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille esittämä yhteistyötarjous maan kansantalouden vakauttamiseksi on edelleen ajankohtainen.

Sosialidemokraatit eivät ole tyytyväisiä maan hallituksen esittelemiin elvytystoimiin. Porvarihallitus on reagoinut hitaasti ja tahdottomasti talouden muutoksiin. SDP on kesästä asti varoittanut hallitusta ylioptimistisuudesta ja vaatinut voimakkaampia toimenpiteitä talous- ja työllisyyskehityksen turvaamiseksi. Hallitus on tyytynyt leimaamaan sosialidemokraattien perustellut arviot uhkaavasta tilanteesta pelotteluksi, eikä ole ottanut SDP:n tai talousasiantuntijoiden aiheellista huolta vakavasti.

Hallituksen esittelemässä vuoden 2009 talousarvion täydennyksessä ja hallituspuolueiden sopimissa talousarviolisäyksissä uusia elvytystoimenpiteitä ei juuri ollut. Hallituksen keskeisimmät toimenpiteet ovat edelleen jo viime keväänä päätetyt veroratkaisut, joiden elvyttävä vaikutus on hyvin kyseenalainen.

Sosialidemokraattien mielestä tarvitsemme Suomessa viipymättä aktiivisia ja älykkäitä investointeja ihmiseen, palveluihin ja rakentamiseen. Meidän on panostettava kaikin mahdollisin tavoin työllisyyskehityksen turvaamiseen ja työttömyyden ehkäisyyn. Hallituksen lääkkeillä uhkaavaa työttömyyttä hoidetaan vain passiivitoimin, vaikka nyt olisi suunnattava voimavarat aktiiviseen työttömyyden ehkäisyyn. Pelastusrenkaan toimenpiteillä me voimme ehkäistä työttömyyttä, vahvistaa kuntapalveluja ja lisätä rakentamista.

Kunnille tukea investointeihin
Yli puolet julkisista investoinneista on kuntien tekemiä. Kuntien mahdollisuudet saada edullista rahoitusta epävakailta markkinoilta ovat huomattavasti heikommat kuin Suomen valtion. Sosialidemokraatit esittävät, että valtio voisi suhdannetukena myöntää kymmenen prosentin investointiavustusta kuntien rakennushankkeisiin.

Investointiavustusta myönnettäisiin erilliseltä budjetin momentilta, ja kunnat voisivat käyttää sitä esimerkiksi koulujen, vanhainkotien tai päiväkotien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Kokonaisvaltuutuksen määräksi SDP esittää 350 miljoonaa euroa, josta vuoden 2009 osuus olisi 100 miljoonaa euroa.

Laajempaa muutosturvaa
1990-luvun lamavuosien jälkeen Suomessa koettiin kipeästi se, kuinka paljon vaikeampaa on painaa syntynyttä työttömyyttä alas, kuin olisi ollut ennaltaehkäistä sen syntyminen. Kuitenkin porvarihallitus on leikkaamassa talouskurimuksen alla erityisen tärkeitä työvoimapolitiikan ja aikuisten ammatillisen koulutuksen voimavaroja.

Lamavuosien virheitä ei saa toistaa: Kaikki keinot työttömyysuhan alla elävien ihmisten auttamiseksi on otettava nopeasti käyttöön. Sosialidemokraatit esittävät työttömyysuhan alla olevien, lomautettujen ja jo työpaikkansa menettäneiden ihmisten kouluttamiseen ja tukeen 50 miljoonan euron lisäpanostusta.

Kansallisomaisuuden tukirahasto
Tiet, rautatiet ja satamat sekä muut liikennejärjestelyt muodostavat merkittävän osan Suomen kansallisomaisuudesta. Nykyisellään tämän kansallisomaisuuden huolto ja muut julkiset liikenneinvestoinnit rahoitetaan pääasiallisesti budjettirahoituksen kautta. Sosialidemokraatit haluavat joustavoittaa liikenneinvestointien rahoitusta ja tehdä niistä yhteiskunnalle edullisempia. Tätä tarkoitusta varten SDP esittää erillisen Kansallisomaisuuden tukirahaston perustamista.

Tukirahaston peruspääoma otettaisiin budjettivaroista. Muuta rahoitusta siihen koottaisiin mm. eläkevakuutusyhtiöiltä ja se toimisi puskurina tasoittamassa liikenneinfrastruktuurin rahoitustarpeiden vuosittaisia vaihteluja. Jokaiseen julkiseen liikennehankkeeseen räätälöitäisiin sille parhaiten sopiva rahoitusratkaisu. Takaisin maksetut lainat kierrätettäisiin edelleen uusiin investointeihin.

Työllisyyden vahvistamisen kautta uuteen nousuun
Pelastusrenkaan lisäpanostukset SDP rahoittaa työllisyyden vahvistumisesta tulevilla verotuloilla ja kasvattamalla väliaikaisesti valtion velkaa. Sosialidemokraattien työllisyysanalyysin mukaan pelastusrenkaan toimenpiteet synnyttävät noin 30 000 uutta työpaikkaa.

Valtion velkaa on perusteltua kasvattaa vain työllisyyttä tukevien toimenpiteiden rahoittamiseksi. Valtion velkaa SDP on valmis kasvattamaan 2,5 miljardilla eurolla. Sosialidemokraatit huomauttavat, että kaikki pelastusrengas-elvytyspaketin toimet tukevat joko suoraan tai välillisesti vaikeuksissa painiskelevaan kuntataloutta. Kokonaisuudessaan pelastusrenkaan lisäkustannukset ovat valtiolle noin miljardi euroa. Tämän lisäksi sosialidemokraatit pitävät kiinni syyskuussa esittelemänsä vaihtoehtobudjetin linjauksista ja siinä määritellyistä veroratkaisuista.

Uutiset