Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP vill ha 100 000 nya arbetsplatser

19. marraskuuta 2010

SDP vill skapa 100 000 nya arbetsplatser i Finland under nästa valperiod. Enligt ordförande Jutta Urpilainen förutsätter det förutom ekonomisk tillväxt också att följande regering för en beslutsam sysselsättningspolitik.

- Vårt land behöver en förtroendeingivande och realistisk linje för att lyfta Finland på fötter igen. SDP har formulerat denna linje i det nya arbetets manifest. Programmet har sin utgångspunkt i vår starka tradition och visar att vi är Finlands enda arbetarparti. Arbete, arbetstagarna, deras inkomster och trygghet utgör kärnan i vår folkrörelse.

Det nya arbetet innebär tillväxt, kvalitet och deltagande

- Det nya arbetet innebär tillväxt. Vi måste skapa förutsättningarna för en hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt som vi stöder basindustrins verksamhetsförutsättningar, vill vi också hitta nya tillväxtbranscher. Vi tror på exportprodukter och den välfärd de tillför hela samhället. Vi vet att vårt fosterland bara klarar sig med starkt kunnande, nya produkter, id?er och innovationer. Därför måste vi stärka kunnandet och satsa på forskning på alla nivåer.

- En hållbar tillväxt förutsätter också spelregler, som Greklands och Irlands exempel har visat. Det är ohållbart att vinsterna privatiseras, medan skattebetalarna får bära förlusterna. Därför vill SDP förnya finanssystemet. Det innebär bl.a. att man tar i bruk en transaktionsskatt på finansmarknaden för att begränsa finansspekulationerna. Finansinstitutionerna och de som orsakat krisen måste också bära sitt ansvar.

- Det nya arbetet innebär kvalitet. Arbetslivet måste förnyas på människornas villkor. Det här betyder bättre ledarskap, möjligheter för arbetstagarna att delta samt flexibel arbetstid i livets olika skeden. Arbetet är en del av det goda livet, men det får inte utgöra hela livet.

- Vi kan inte förlänga yrkeskarriärerna med lag, tvång eller käpp. De förlängs inte med höjning av pensionsålderns lägre gräns. De förlängs inte genom att förkorta semestrarna. Människor orkar längre bara om arbetslivet görs bättre. Vår målsättning ska vara världens bästa arbetsliv. Finland har redan världens bästa grundskola och vi har också möjlighet att uppnå världens bästa arbetsliv, om vi vill. Det här förutsätter mera trygghet, flexibilitet och gemensamma spelregler i arbetslivet, så som vi har föreslagit i SDP:s arbetslivsreform.

- Det nya arbetslivet innebär också deltagande. Alla ska delta i arbetslivet, vi vill ha full sysselsättning och 100 000 nya arbetsplatser. Bara genom att skapa nytt arbete kan vi balansera den offentliga ekonomin. Det förutsätter ett program som utsträcker sig över två valperioder. Centralt för ett sådant program är vid sidan om satsningarna på sysselsättningen även strukturella reformer ? en skattereform och ett utgiftstak.

Uutiset