Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP:ltä tiukat reunaehdot

10. toukokuuta 2011

Sosialidemokraatit esittävät kuusi vaatimusta sijoittajavastuun edistämiselle Portugalin tukipaketissa sekä vakausrahastojen sääntömuutoksissa. Valittu euroalueen tukilinja ei ole johtanut kriisin laukeamiseen. Tavoitteeksi on asetettava kestävien työkalujen rakentaminen rahoituskriiseihin vastaamiselle.

Euroopan rahoitusjärjestelmää on uudistettava niin, että jatkossa kriisit voitaisiin myös estää nykyistä tehokkaammin.

Riskien ja voittojen on kuljettava jatkossa käsi kädessä. Uudistuksessa on säilytettävä se keskeinen toimintaperiaate, että jokainen EU:n jäsenvaltio vastaa itse omista veloistaan. SDP huomauttaa, että huhtikuun eduskuntavaaleissa äänestäjät toivoivat selvää muutosta Suomen suhtautumisessa muiden EU-maiden tukemiseen.

SDP edellyttää, että jatkossa tuettavien EU-maiden velanmaksukyvystä tehdään aito kestävyysarvio. Jos velkakestävyys on kyseenalainen, pitää jo syntyneitä velkoja pystyä järjestämään uudelleen. Velkajärjestely perustuu tällöin vapaaehtoisuuteen, maksuaikataulujen ja korkotason uudelleenarviointiin.

SDP ei hyväksy ylisuurella euromaiden rahoituksella rakennettuja talletustukijärjestelmiä. Pankkien varainhankinnan valtiontakaukset on järjestettävä vastuullisesti niin, että myös pankkien rahoituksessa suuria riskejä ottaneet osallistuvat taakan jakamiseen. Ilman sijoittajavastuun toteuttamista EU-rahoituksella rakennettuja valtiontakauksia ei pidä toteuttaa.

EU-maiden rahoituksen ehtona on oltava yksityisten luotottajien sitoutuminen ongelmamaan rahoittamiseen. Yksityisiä sijoituksia ei tule voida vetää julkisen tuen varjolla pois ongelmamaasta. Tavoitetta on mahdollista edistää järjestelemällä ja uusimalla lainasalkkua sekä tarjoamalla luotottajille uusimuotoisia velkapapereita.

Keskeinen vaatimus rahoitusjärjestelmän toimivuudelle on täysi avoimuus, läpinäkyvyys ja vastikkeellisuus. Luottotappioita kärsivien pankkien pääomitustarpeesta jokainen jäsenvaltio vastaa itse. Myös pankkien omistajien on kannettava oma vastuunsa: Valtioiden on saatava lisärahoitukselleen vastine omistuksen muodossa.

EU-saatavien asema on järjestettävä niin, että veronmaksajien antaman tuen tappioiden riski minimoidaan. Hätärahoituksen antajien on voitava luottaa siihen, että sen antama tuki on IMF:n tuen tapaan velkajärjestelytilassa ensisijaisena takaisin maksettavana. Hätärahoituksen päämääränä on vaikeuksiin ajautuneen maan pelastaminen, ei sijoitustuottojen saaminen. EU-maiden tuki on suojattava heikolta velkakestävyydeltä etusijaisuusmäärityksen lisäksi vakuuksilla, velkamaan omaisuuden myyntiohjelmalla tai muulla vastaavalla järjestelyllä.

SDP vaatii, että rahoitusjärjestelmän kansainvälisiä pelisääntöjä muutetaan perusteellisesti. Suomen on omalta osaltaan otettava käyttöön pankkivero, joka kerää etukäteen varoja mahdollisten kriisien hoitamiseen. Samalla on edistettävä voimakkaasti kansainvälistä rahoitusmarkkinaveroa, jonka toteuttamiseen ensin EU:n piirissä Suomen on oltava valmis.

Nyt tehtävien ratkaisujen on oltava sen kaltaisia, että uusi hallitus voi sitoutua niihin koko vaalikaudeksi.

Uutiset