Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii hallitukselta laaja-alaisia toimia metsäteollisuuden ja työpaikkojen turvaamiseksi

26. kesäkuuta 2008

Venäjän raakapuuntuonnilla on hyvin keskeinen merkitys Suomen metsäteollisuudelle ja mahdollisista puutulleista on laajoja haittavaikutuksia metsäteollisuuden ohella myös muille aloille. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mielestä pääministeri Vanhanen ja hallitus ovat vakavasti laiminlyöneet Suomen talouden ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeän edunvalvontatyön olemalla passiivinen sivustakatselija puutullikiistassa. "Tämä on pääministerille kuuluva asia, joka huonosti hoidettuna maksaa meille tuhansia työpaikkoja", Urpilainen kritisoi.

"Hallitus on piiloutunut EU:n selän taakse, vaikka asia on mittaluokaltaan sellainen, että suorat kahdenväliset keskustelut olisivat aivan välttämättömät", Urpilainen kritisoi. SDP vaati hallitukselta jo kesällä 2007 voimakkaita ponnistuksia toimivan keskusteluyhteyden luomiseksi. Presidentti on ollut omassa toiminnassaan koko ajan johdonmukainen, mutta myös hallituksen päättäväisiä toimia tarvitaan. "Nyt tuntuu hieman siltä, että hallitus yrittää tällä yksittäisellä ratkaisulla peitellä yleistä toimettomuuttaan", Urpilainen toteaa viitaten ministeri Väyrysen esitykseen puutullien korvaamisesta teollisuudelle transitomaksun avulla.

Kaikki mahdolliset keinot tilanteen ratkaisemiseksi on nyt selvitettävä.

"Transitomaksun kaltaisia yksittäisiä toimenpiteitä voidaan harkita ylimenokauden ratkaisuiksi. Sen suhteen on tietysti ensitilassa selvitettävä, että mahdollistavatko EU:n sisämarkkina- ja WTO:n säännökset maksun käyttöönoton", Urpilainen pohtii. Asiassa ollaan kuitenkin selvästi liian myöhään liikkeellä. Aiheen vakavuus ei ole selvinnyt venäläisille, kun hallitus on ollut liian pehmeä. Hallituksella ei lisäksi näytä olevan yhtenäistä linjaa, vaan kukin ministeri sooloilee tahoillaan.

Talouden ja metsäteollisuuden haasteisiin on löydettävä laaja-alaisia ratkaisuja. "On aivan selvää, että pidemmän aikavälin tavoitteena täytyy olla metsälainsäädäntöön, metsien uudistamisen ensiharvennukseen, sekä metsäverotukseen ja metsähoitoyhdistyslainsäädäntöön liittyvien kysymysten selvittäminen", Urpilainen esittää. Metsäteollisuuden kehittämisen edellytykset niin energian, kuljetusten kuin ammattitaitoisen työvoiman puolesta on käytävä perusteellisesti läpi.

Uutiset