Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SDP:n vaihtoehto tarjoaa työtä, oikeudenmukaisuutta ja turvaa

16. lokakuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii työtä, oikeudenmukaisuutta ja turvaa vahvistavaa talouspolitiikkaa. Urpilainen puhui lauantaina Tohmajärvellä.

- Vaihtoehtobudjettimme valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseksi panostaisi hallitusta enemmän työllisyyteen, mutta siinä otettaisiin puoli miljardia euroa vähemmän velkaa. Satsaisimme työllisyyden ja talouskasvun lisäksi julkisiin palveluihin ja korjaisimme sosiaaliturvan epäkohtia.

Sosialidemokraatit jatkaisivat työllisyyttä tukevaa elvytystä täsmätoimin, joihin lukeutuvat nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen panostaminen, teiden ja rautateiden ylläpidon vahvistaminen, homekoulujen korjaaminen sekä satsaukset osaamiseen.

Urpilainen peräsi voimakkaasti oikeudenmukaisuuden vahvistamista. Julkisen talouden tila on suorassa yhteydessä hyvinvointipalvelujen rahoitukseen. Sosialidemokraatit esittävätkin useita ratkaisuja, jotka synnyttäisivät lisätuloja ja lisäisivät oikeudenmukaisuutta.

- Merkittävimpiä muutoksia tulopuolella ovat suurituloisten osallistumista lamatalkoisiin vahvistava pääomatuloverotuksen muuttaminen progressiiviseksi sekä harmaan talouden torjunnasta saatavat lisätulot.

Arjen turvallisuutta puolue vahvistaisi tukemalla kuntia ja lisäämällä poliisien määrärahoja. SDP:n vaihtoehdossa esitetään kuntien sosiaali- ja terveystoimeen ja opetustoimeen saamien valtionosuuksien korottamista. Lisäksi satsattaisiin mm. Kelan päätöksistä tulleiden valitusjonojen purkamiseen. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta puolue vahvistaisi sekä tulonsiirtojen että verotuksen avulla.

- Suurin parannus on työmarkkinatuen ja työttömyyspäivärahojen korotus. Muita merkittäviä parannuksia ovat mm. eläkkeensaajien asumistuen uudistus, opintotuen sitominen indeksiin, työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen. Merkittävä uudistus on myös kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus 3000 euroon.

SDP:n vaihtoehtobudjetin myötä valtio velkaantuisi lähes puoli miljardia vähemmän kuin hallituksen talousarvioesityksessä. Samalla valtion tuloja lisättäisiin merkittävästi muun muassa harmaan talouden kitkemisen avulla, jonka on yksistään arvioitu tuottavan 150 miljoonaa euroa lisätuloja.

Urpilainen vieraili myös Niiralan raja-asemalla ja tutustui tullin sekä rajavartioston toimintaan.

Uutiset