Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SIJOITUS NUOREEN ON SIJOITUS TULEVAISUUTEEN

31. elokuuta 2004

Vaikka sanonta "nuorissa on tulevaisuus" saattaakin kuulostaa kliseeltä, on se tämän päivän Suomessa totta enemmän kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Nuorissa on nimenomaan hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus.

Ne suuret ikäluokat, jotka ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan työllään rakentaneet, ovat lähivuosina jäämässä eläkkeelle. Tästä syystä ja myös siitä syystä, että maamme väkiluku vähenee koko ajan, on jokainen nuori Suomelle äärimmäisen tärkeä. Meillä ei ole varaa päästää yhtäkään nuorta eksymään toimettomuuden kehään. Jos 25 ? vuotias nuori syrjäytyy kokonaan työelämästä ja on 40 vuoden ajan erilaisten yhteiskunnallisten tukien varassa, on yhteiskunnan menettämä tuotos rahassa mitattuna jopa miljoona euroa.

Valtiovallan taholta tilanne on ymmärretty ja panostusta lapsiin ja nuoriin on lisätty. Pienten koululaisten turvallisuuden ja tasapainoisen kehityksen edistämiseksi Eduskunta sääti lain koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Laki astui voimaan elokuun alussa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuu tämän syksyn aikana noin 50 000 ensimmäisen- ja toisen luokan oppilasta sekä erityisopetukseen osallistuvia oppilaita. Kunnat, jotka aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävät, saavat valtionosuutta keskimäärin 235 € lasta kohden. Opetusministeriö seuraa toiminnan laajuuden ja laadun sekä palvelutarjonnan monipuolisuuden kehittymistä.

Yhtenä nuorten elämänhallinnan parantamiseen tähtäävänä tavoitteena hallitusohjelmaan on kirjattu mm. nuorten työpajatoiminnan vakiinnuttaminen. Nuorten työpajat ovat eräs erittäin tarpeelliseksi ja toimivaksi osoittautunut väline nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa. Työpaja on sosiaalinen yhteisö, jossa työskentelyn ja siihen liittyvien ohjaus- ja valmennuspalvelusten aikana pyritään parantamaan jo lyhytaikaisestikin työttömänä olleiden nuorten valmiutta hakeutua koulutukseen, työhön tai yrittäjäksi.

Nuorten osallisuushankkeen tavoitteena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä erityisesti perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa. Hallitusohjelmaankin merkityn yhteiskuntatakuun tavoitteena on, että jokaiselle peruskoulunsa päättävälle nuorelle löytyy opiskelu- työ- tai harjoittelupaikka. Tavoitteena on myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen. Onnistumisen edellytyksenä nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävissä toimenpiteissä on toimiva yhteistyö, jota tarvitaan niin koulu- sosiaali- terveys- ja nuorisotoimen kuin työvoimaviranomaisten ja kansalaisjärjestöjenkin kesken.

Kuntien menestys perustuu osaaviin ja yrittäviin kuntalaisiin. Hyvin hoidettu nuorisotyö on yksi menestystekijöistä, sillä mitä myönteisempi käsitys nuorella on kotikunnastaan, sitä vähemmän hänellä on muuttoaikeita ja sitä todennäköisempi paluumuuttaja hän on.

Nuorten Suomi 2001 tutkimuksen mukaan nuorten kiinnostus kunnallista päätöksentekoa kohtaan on kasvussa. Mikäli nuorten halutaan äänestävän syksyn kunnallisvaaleissa, heitä tarvitaan myös ehdokkaiksi. Toivottavasti kaikki poliittiset puolueemme ovat onnistuneet vastaamaan haasteeseen ja saaneet listoilleen myös nuoria ehdokkaita.

Nuoriin kannattaa sijoittaa. Ensisijainen kysymys kuuluu, millä tavoin nuoriin sijoitetaan. Nyt tarvitaankin rohkeita nuorisopoliittisia visioita sekä viisautta visioiden toteuttamiseen.

Uutiset