Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Sisulla ja sydämellä

30. joulukuuta 2010

Suomea on rakennettu sisulla ja työllä. Nyt sisua ja työntekoa tarvitaan jälleen, jotta Suomi nousee taantumasta ja tasapainottaa julkisen taloutensa.

Suomalainen sisu on käsite, jota kuvaa hyvin kirjailija Väinö Linnan ?suo, kuokka ja Jussi? -tarina teoksessa Täällä Pohjantähden alla. Kovalla työllä ja ilman epäröintiä Jussi raivasi suosta kotitilan, joka toi tulevaisuuden ja hyvinvoinnin hänen perheelleen. Samalla sisulla me suomalaiset olemme nostaneet Suomen köyhyydestä vaurauteen sotien jälkeen ja luoneet suomalaisen hyvinvointivaltion 1960-luvulta lähtien.

Suomen menestykseen on tarvittu sisua ? mutta myös sydäntä. On tarvittu sydäntä pitää huolta heikompiosaisista ja tarjota kaikille mahdollisuus elää arvokasta elämää. Tämä on myös osa juuri vietetyn joulun sanomaa.

Tänä vuonna saimme juhlia perinteistä juhlaamme kauniissa, valkoisissa puitteissa. Juhlahumun keskellä usein unohtuu, miten erilaisissa tilanteissa ihmiset joulujuhlaa viettävät. Vuoden vaihtuessa päättyy myös kansainvälinen köyhyyden torjunnan teemavuosi. Tämän vuoksi onkin paikallaan hieman tarkastella, mikä on eriarvoistumisen ja köyhyyden tämän hetkinen tilanne Suomessa.

Olemme tottuneet Suomessa yhteiskuntaan, joka on eheä ja jossa tuloerot ovat pienet. Valitettavasti yhteiskuntamme on muuttunut tältä osin. Tulo-, hyvinvointi- ja terveyserot ovat kasvaneet. Suomalainen 35-vuo?tias mies elää keskimäärin 74-vuotiaaksi, jos hän on työnteki?jä ? mutta 6 vuotta pitempään eli 80-vuotiaaksi, jos hän on ylempi toimihenkilö. Esimerkki kuvaa suomalaisten välisiä terveyseroja.

Suomessa on köyhiä eri arviosta riippuen jo 700 000 ? 900 000. Suurin yksittäinen syy köyhyyteen on työttömyys. Oikeus elättää itsensä ja perheensä työllä onkin tärkeä periaate, josta meidän pidettävä kiinni. Työ antaa mahdollisuuden kuulua osaksi yhteisöä, mutta samalla tarjoaa leivän pöytään. Tästä syystä kaikkien poliittisten päätösten pitäisi tähdätä työttömyyden nujertamiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Tämän ohella työelämästä tulee tehdä maailman parasta, jotta ihmiset jaksavat siellä nykyistä paremmin.

Toinen syy köyhyyteen on pitkittynyt sairastaminen. Kaikki ihmiset eivät kykene tekemään töitä, vaikka haluaisivatkin, koska terveys ei sitä salli. Näitä ihmisiä voidaan auttaa kahdella tavalla.

On nostettava perusturvaa noin sadalla eurolla. Työttömyys-, äitiys-, isyys- ja sairaspäivärahojen taso on liian alhainen ja johtaa siihen, että lähes 239 000 kotitaloutta ja 378 000 henkilöä joutui viime vuonna turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen arjestaan. Perusturvan parantamisen ohella on vahvistettava julkisia terveys- ja vanhuspalveluita. Emme saa hyväksyä kehitystä, jossa lompakon paksuus määrää, millaisia palveluita ihminen saa. Jokaisella on oikeus saada apua, silloin kun on hätä. Tästä syystä tarvitsemme mm. vanhuspalvelulain, jolla pystymme turvaamaan riittävät palvelut jokaisessa Suomen kunnassa.

Ehkä räikein yhteiskuntamme epäkohta ja samalla merkittävä tulevaisuuskysymys on kasvava lapsiköyhyys. Köyhyydestä kärsivissä perheissä elää yli 150 000 lasta. Lapsia elää nyt suhteellisen köyhyysrajan alapuolella saman verran kuin 1970-luvun alkupuolella. Näiden lasten kohdalla vanhempien köyhyys aiheuttaa helposti pitkittyvää osattomuutta ja syrjäytymistä. Erityisen alttiita köyhyydelle ovat yksinhuoltajaperheet sekä perheet, jossa lapset ovat pieniä. Näiden perheiden auttamisessa tarvitaan useita keinoja. Perusturvan parantamisen ohella päivähoito- ja koulupalvelut ovat tärkeässä roolissa. Samoin kansalaisjärjestöjen työ, mikä tarjoaa harrastamisen ja mukanaolon mahdollisuuksia.

Tarvitsemme tässä ajassa sisua ja sydäntä. Sisua synnyttää uutta työtä ja luoda uusia työpaikkoja. Sydäntä pitää huolta heikompiosaisista ja tarjota kaikille mahdollisuus elää arvokasta elämää

Hyvää uutta vuotta 2011!

***

Alkuperäinen kirjoitus:
http://yle.fi/alueet/pohjanmaa/2011/01/jutta_urpilainen_sisulla_ja_sydamella_2271537.html


Uutiset