Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SUOMEN EDUSKUNNASTA ESIMERKKI EETTISILLE HANKINNOILLE

07. helmikuuta 2007

TIEDOTE 7.2.2007


EDUSKUNNAN GLOBAALIRYHMÄ: SUOMEN EDUSKUNNASTA ESIMERKKI EETTISILLE HANKINNOILLE

Eduskunnan globaaliryhmä on puheenjohtajansa, kansanedustaja Jutta Urpilaisen (sd) johdolla tehnyt eduskunnan kansliatoimikunnalle esityksen, jossa se ehdottaa Suomen eduskunnan ensimmäisenä parlamenttina maailmassa laatimaan hankintoja koskevan ohjeiston. Ohjeistossa tulisi huomioida ympäristön suojelun ja sosiaalisen tasa-arvon edistämisen periaatteet.

- Julkisissa hankinnoissa on kysymys yhteisten verovarojen käytöstä ja mielestämme on tärkeää, että niillä ei hankita tuotteita esimerkiksi lainvastaisesti tai epäeettisesti toimivista tehtaista. Hankintainvestointien yhteydessä olisi tärkeää ottaa huomioon myös sellaiset pitkäaikaisemmat päämäärät kuten köyhyyden vähentäminen ja globaali kestävä kehitys, sanoo globaaliryhmän puheenjohtaja Urpilainen.

Julkisen sektorin hankinnat muodostavat tällä hetkellä noin 15 prosenttia Suomen BKT: sta, joten kyse on varsin merkittävästä rahavirrasta. Eduskunnan globaaliryhmän mukaan yksityisen sektorin toimijat ovat viime vuosina kunnostautuneet julkista sektoria paremmin mm. vastuullisten tuotannon ohjeistuksessa ja alihankkijoidensa valvonnassa. Eduskunnan globaaliryhmän mielestä myös julkisen sektorin tulisi kantaa nykyistä enemmän vastuuta paitsi hankintojensa ekologisuudesta myös niiden kautta tapahtuvan ihmis- ja työoikeuksien toteutumisesta.

- Julkinen sektori voisi toimia esimerkkinä eettisten hankintojen osalta. Eduskunnan status julkisena toimijana on merkittävä, joten näkisimme tärkeänä, että työryhmätyöskentelyn kautta selvittäisiin mahdollisuudet eduskunnan eettisten hankintakriteereiden asettamiseksi ja niiden pohjalta laadittaisiin ehdotus eduskunnan eettiseksi ohjeistoksi, eduskunnan globaaliryhmän puheenjohtaja Urpilainen toteaa.


Lisätietoja: Eduskunnan globaaliryhmän puheenjohtaja Jutta Urpilainen, p. 050 511 3059

Uutiset