Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomen linja muuttui

11. toukokuuta 2011

Suomen linja Euroopan talouskriisin hoidossa muuttuu ja näin eduskuntavaaleissa ilmaistu kansan tahto pääsee vaikuttamaan. Jatkossa kaiken tukipolitiikan ehdoiksi tulee sijoittajavastuun toteuttaminen ja Suomen kaikille mahdollisille lisätakauksille tulee vakuudet. SDP:n eduskuntaryhmä on hyväksynyt tämän uuden linjauksen yksimielisesti.

Nyt saavutettu sopimus kokoomuksen ja SDP:n välillä merkitsee isoa muutosta finanssikriisin hoitoon. Nyt sijoittajavastuu toteutuu ja jatkossa Suomen osallistuminen edellyttää, että Suomi saa vakuudet mahdollisille uusille takauksilleen. Näin ollen Suomen riskit eivät tule kasvamaan, vaan rajoittuvat jo tehtyihin takauksiin. SDP:n eduskuntaryhmän mukaan tämä päätös on kova, mutta välttämätön.

SDP:n eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että Suomen linjanmuutoksesta kerrotaan avoimesti kaikille EU-maille, jotta nämä voivat ottaa Suomen päätöksen huomioon jatkossa.

Sosialidemokraattien ja kokoomuksen yhdessä saavuttama yhteisymmärrys sijoittajavastuun edistämisestä EU:ssa on merkittävä parannus veronmaksajien kannalta. Uuden linjan mukaan yksityiset sijoittajat ja pankit otetaan mukaan Euroopan talousalueen vakauden rakentamiseen.

Uutiset