Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomi nousee sisulla ja työnteolla

29. lokakuuta 2010

Suomi on menestystarina, jonka taustalla sisua ja työntekoa. Se käy ilmi myös Täällä Pohjantähden alla -trilogiasta. Suo, kuokka ja Jussi -tarina kertoo paljon suomalaisuudesta. Jos epävarmuus olisi vallannut Jussissa alaa tai jos pelko olisi saanut hänestä otteen, kotitila olisi jäänyt rakentamatta. Unelma vei häntä kuitenkin eteenpäin. Tila syntyi ja tuotti hyvinvoinnin ja tulevaisuuden hänen perheelleen.

Kun siis suomalainen tietää, mitä hänen pitää tehdä ja kun hänellä on siihen välineet, asiat tapahtuvat. Suomalaisella sisulla ja työnteolla. Samalla sisulla ja työnteolla kansakuntamme eheytyi sisällissodan jälkeen. Samalla sisulla ja työnteolla kansakuntamme nousi köyhyydestä vaurauteen talvi- ja jatkosodan jälkeen. Samalla sisulla ja työnteolla rakennettiin suomalainen hyvinvointivaltio 1960-luvulta lähtien.

Tänään työikäinen väestö vähenee. Silti työttömyys on korkealla. Mikä huolestuttavinta, työttömyys kasvaa samaan aikaan, kun uudet työpaikat lisääntyvät. Työ ei löydä tekijäänsä, eikä tekijä löydä työtä. Tämän vuoksi myös julkinen talous on kriisiytymässä. Jokainen ymmärtää, että ilman kuokkaan tarttujia tämä maa ei nouse taantuman suosta. Suomen avainkysymys on, kuinka kaikki suomalaiset saadaan työelämään. Ja kuinka suomalaisen työn tuloksille luodaan kysyntää myös maailmalla.

Suomi tarvitsee seuraavan menestystarinan. Tarvitsemme suon raivaamisen työkalut, jotta saamme julkisen talouden kestävälle pohjalle. Valtion velkaantuminen on saatava aisoihin ja palveluiden rahoituspohjana olevat verotulot kasvamaan. Keskeisintä siinä ovat talouskasvu ja työllisyys.

Ensisijaisesti tarvitsemme uutta kasvu- ja teollisuuspolitiikkaa. Tarvitsemme tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uudenlaisia tapoja, joilla uusien innovaatioiden syntymistä tuemme. Ihmisten osaamisesta ja luovuudesta on huolehdittava ja tehtävä rohkeita tulevaisuusinvestointeja sekä perinteiseen että uuteen infrastruktuuriin. Tulevaisuudessa palveluiden ja teollisuuden rajapinta hämärtyy. Meidän onkin satsattava palveluteollisen yhteiskunnan kehittämiseen sekä vihreään kasvuun.

Toiseksi meidän on nostettava kunnianhimotasoa työllisyyden osalta. SDP haluaa rakentaa polun täystyöllisyyteen - yhteiskuntaan jossa kukaan ei ole osaton. Se tarkoittaa, että työllisyysastetta on nostettava kaiken ikäisten ihmisten osalta. Tämä edellyttää työ- ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista sekä inhimillisempää työkulttuuria. Yksinkertaistaen siis parempaa työelämää. Erityisen nopeita ja määrätietoisia toimia tarvitaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden sekä kasvavan työkyvyttömyysongelman torjumiseen. Työllisyysmäärärahojen tason on vastattava niiden todellista tarvetta. Työ on hyvinvointimme perusta.

Jos näissä onnistutaan, voidaan kasvulla ja työllisyydellä hoitaa kaksi kolmasosaa talouden tasapainottamisesta. Näin Suomen ei tarvitse lähteä sellaiselle meno- tai eläkeleikkausten tai veronkiristysten tielle, joka rapauttaisi suomalaista hyvinvointivaltiota. Kolmanneksi toki tarvitaan tiukkaa kuria menojen osalta, verotuksen maltillista kiristämistä sekä rakenteellisia uudistuksia, kuten SDP:n esittämää kuntauudistusta. Oikeudenmukaisella verouudistuksella laman taakkaa on jaettava myös rikkaimpien kannettavaksi.

SDP haluaa olla rakentamassa Suomen menestystarinaa. Tässäkin ajassa tarvitaan sisua ja työntekoa. Suo, kuokka ja Jussi ? asennetta. Pelolle ja epävarmuudelle ei saa antaa sijaa. Hihat on käärittävä ja ryhdyttävä hommiin. Tähän SDP on valmis.

Uutiset