Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomi tarvitsee punavihreän muutoksen

30. maaliskuuta 2009

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen haluaa Suomesta punavihreän, ekososiaalisen yhteiskunnan.
- Porvarihallituksen kova oikeistopolitiikka on tullut tiensä päähän globaalin talouskriisin siivittämänä. Uusi talouskasvu on rakennettava kestävälle ja sosiaalisesti oikeudenmukaiselle pohjalle. Ihminen on nostettava politiikan keskiöön spekulatiivisen voitontavoittelun sijaan.

Urpilainen esitteli sosialidemokraattien askelmerkit Suomen tulevaisuudelle lauantaina Hämeenlinnassa SDP:n puheenjohtajapäivillä.

Urpilaisen mukaan työ Suomen tulevaisuuden puolesta rakentuu kolmen pilarin varaan.
- Punavihreä Suomi on hyvän työn Suomi, joka syntyy luottamuksesta, luovuudesta ja vihreästä kasvusta. Nämä kolme muodostavat pohjan uuden SDP:n ohjelmatyölle.

- Suomalainen hyvinvointi syntyy työstä. Työ on jokaisen kansalaisen perusoikeus. Valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen on vastattava siitä, että tämä perusoikeus ei jää tyhjäksi kirjaimeksi. Tahdomme, että jokaisella kansalaisella on työ, jossa työntekijä viihtyy ja hänen osaamistaan arvostetaan.

- Luottamuksen Suomi palauttaa sopimisen kulttuurin maahamme. Sopimisen kulttuurissa on kyse luottamuksesta: Siitä, että annetuista lupauksista pidetään kiinni ja että tarvittavat uudistukset valmistellaan yhteistyössä, ei sanelupolitiikalla.

- Kannamme vastuun siitä, että ihmiset voivat luottaa yhteiskunnan peruspalveluihin kaikissa elämänvaiheissa. Kärsimättömän kapitalismin kiihdyttämä eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä ja korjattava. Suomalaisilla on oikeus hyvään ja toimivaan arkeen, myös työuran ulkopuolella. Luottamus kannustaa rohkeuteen ja unelmien toteuttamiseen.

- Luova Suomi tarkoittaa maailman parhaan koulun lisäksi maailman parasta varhaiskasvatusta. Tutkimus, koulutus ja osaaminen ovat kansakuntamme ehdottomat kilpailuvaltit. Opettajien työlle on annettava kunnia ja arvo upeista koulutustuloksistamme. Koko koulutusjärjestelmämme pitää olla avoin ja maksuton jokaiselle kansalaiselle. Kenenkään resursseja ei saa jättää käyttämättä.

- Osaaminen, keksinnöt ja korkealaatuinen tutkimus luovat perustan vihreälle kasvulle. 2010-luvun talouskasvu luodaan ympäristö- ja ilmastoteknologian kehittämisellä. Työllisyys- sekä ilmastotavoitteet on mahdollista yhdistää. Vihreän teknologian kehitys voi synnyttää Eurooppaan jopa kymmenen miljoonaa uutta viherkaulustyöpaikkaa ensi vuosikymmenellä.

? Vihreä kasvu edellyttää määrätietoista panostusta uusiutuviin energiamuotoihin, ympäristöteknologian tutkimukseen ja raiteiden rakentamiseen. Etelä-Korea käyttää elvytyksestään 69 % viherelvytykseen. Suomessa porvarihallitus ei ole tehnyt viherelvytyksestä edes laskelmia.

? Muutos tarvitaan Suomen lisäksi koko Euroopassa. Sosialidemokraatit tavoittelevat Euroopan parlamentin suurimman ryhmän asemaa kesäkuun vaaleissa. Kevään 2011 eduskuntavaaleissa SDP tavoittelee suurimman puolueen asemaa. Ääni SDP:lle on ääni luottamukselle, luovuudelle ja luonnolle.

Uutiset