Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

SUOMI TARVITSEE UUDEN EU-STRATEGIAN

19. toukokuuta 2008

SDP:n puheenjohtajakiertueella minulla on ollut mukana "Unelmakirja". Olen kerännyt siihen ihmisten unelmia, joita he toivovat "Uuden SDP:n" politiikallaan vievän eteenpäin. Niiden joukossa puhutaan paljon arvoista ja arjesta. On unelmia oikeudenmukaisuudesta ja terveyspalveluista. Kiitos niistä!

Näiden unelmien joukossa on vähän mainintoja Euroopan unionista. EU koetaan varmaan etäiseksi arvoista ja arjesta, vaikka niiden edistämiseen unionia juuri tarvitaan. "Uuden SDP:n" onkin nyt otettava johtajuus Suomen EU-politiikassa. Johtajuus on otettava samaan tapaan, kun olemme sen jo porvarihallitukselta ottaneet sosiaali-, koulutus- ja aluepolitiikassa.

Suomi tarvitsee uuden EU-strategian. Me sosialidemokraatit olemme valmiita osallistumaan kansalliseen Eurooppa-politiikan foorumiin, mikäli pääministeri päättäisi kutsua sellaisen koolle strategiatyötä varten. Olemme valmiita myös siihen, että hallitus tuo uuden strategian selontekona eduskuntaan.

"Uuden SDP:n" on vaadittava sitä, että hallitus tuo - jossakin muodossa - Suomen EU-linjan julkiseen keskusteluun. On kansallinen etu, että tämän keskustelun kautta Suomen rooli EU:ssa voisi terävöityä. On oltava niitä arvojen ja arjen unelmia, joita EU:n kautta pyritään edistämään.

Lähtökohtanamme on unelma sosiaalisesta ja ekologisesta Euroopasta. Tämän vuoksi esittäisin strategiaan neljä "lippulaivaa": sivistys, ilmasto, ihmisoikeudet ja Suomen ääni.

Meidän on oltava eturintamassa sivistys-Euroopan rakentamisessa. Eurooppalaisen työn kilpailukyky turvataan nimittäin vain osaamisella. Lissabonin strategia ja panostukset tutkimukseen ja kehitykseen tarvitsee puolustajansa EU:ssa. Uskon, että innovaatio-Suomen ääntä kuunnellaan - jos sanottavaa on.

Toiseksi meidän on oltava etujoukossa kehittämässä EU:n ilmastopoliittista sillanrakennusta Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja Intian suuntaan. Päästömittaluokat paljastavat, että globaali ilmastosopimus on ympäristön kannalta välttämätön - mutta myös kilpailukykymme kannalta.

Kolmanneksi Suomen on ajettava EU:ssa vahvaa linjaa ihmisoikeuksissa. Minimivaatimuksena on, että valtiot noudattavat kansainvälisesti sovittuja ihmisoikeusperiaatteita. Lapsityö tai tinkiminen työelämän perusnormeista ei saa tuottaa epäreilua kilpailuetua kenellekään.

Neljäs lippulaiva on Suomen vaikutusmahdollisuudet. Suomen EU-strategiaan tulee jatkossakin kuulua mukanaolo unionin ytimessä. Tämä "lipposlainen linja" on turvannut Suomen vaikutusmahdollisuudet tiivistyneessä unionissa.

Uskon, että tänään eurooppalaisilla on unelma ihmisoikeuksia ja ympäristöä kunnioittavasta turvallisesta maailmasta. Suomen tulee yhdessä EU-kumppaneiden kanssa varmistaa, että uudistuvasta EU:sta kehittyy tehokas väline tähän työhön.

Uutiset