Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suomi tarvitsee uutta poliittista kulttuuria

27. toukokuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen totesi torstaina SDP:n puoluekokouksessa, että Suomi tarvitsee uutta poliittista kulttuuria.
? Maan hallitus toimii vanhan maailman toimintatavoilla. Näitä ovat keskeneräisten asioiden salailu, vaihtoehtojen kieltäminen, avoimen keskustelun tukahduttaminen ja jyräävä johtamistyyli. Nämä toimintatavat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Suomi ei ole kyennyt selviytymään kriisistä yhtenäisenä.

Urpilainen määritteli uuden poliittisen kulttuurin keskeisiksi pilareiksi vaihtoehtojen esittämisen, yhteistyön ja yhteisöllisen johtamisen.
? Tämä kaikki edustaa sitä uutta poliittista kulttuuria, jota SDP on lähtenyt edistämään. On ymmärrettävää, että vanhaan maailmaan jämähtäneet puolueet ovat hämillään muutoksen alkamisesta. Myös osa mediasta on hämillään. Moni opastaa, että ei noin voi tehdä. Hallitukselta ja elinkeinoelämältä satelee pyyntöjä milloin äidinmurhasta ja milloin isänmurhasta.

? Me uskomme vahvasti avoimuuteen, demokratiaan ja yhteisöllisyyteen. Näiden arvojen varassa olemme aloittaneet puoluetoiminnan modernisoinnin Suomessa.

Kansankunnan kahtiajako on pysäytettävä
Puheessaan Urpilainen arvioi, että kansakunnan kahtiajako on Suomessa syventynyt porvarihallituksen kaudella.
? Tämä kahtiajako näkyy työttömyyden kasvuna, epäoikeudenmukaisuuden sekä turvattomuuden lisääntymisenä.

? Erityistä huomiota on syytä kiinnittää lapsiperheiden köyhyyteen. Lapsiköyhyyden riski koskee erityisesti perheitä, joissa vanhemmat ovat ilman työtä. Työttömyys- ja sairaspäivärahojen sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen minimitasoja on nostettava noin 100 eurolla. Tällä autettaisiin kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä selviytymään arjen välttämättömistä menoista.

? SDP sitoutuu myös siihen, että seuraavalla vaalikaudella työeläkkeitä ei leikata. Olemme haastaneet muut puolueet antamaan saman sitoumuksen. Tähän toukokuun kihlaukseen ei kuitenkaan ole muita ilmoittautunut, joten oikea tulkinta lienee se, että porvaripuolueet palaavat työeläkkeiden kimppuun jälleen ensi vaalikaudella.

? Kahtiajakoa vastaan voidaan taistella oikeudenmukaisella tulonjaolla. Tämä edellyttää sitä, että hyvätuloiset tulevat vastuunkantoon nykyistä suuremmalla panoksella. Niiden, jotka tienaavat enemmän, tulee maksaa enemmän veroja. Myös varallisuudesta on maksettava tulevaisuudessa enemmän veroja. Veropohjaa onkin seuraavan vaalikauden aikana vahvistettava oikeudenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Kansakunnan kannalta keskeisenä tulevaisuushaasteena Urpilainen nosti esille nuorisotyöttömyyden torjumisen.
? Meidän tulee ottaa päättäväiseksi tavoitteeksi nollatoleranssi nuorisotyöttömyyteen. Jos kansalaiset nostavat sosialidemokraatit uudelleen hallitusvastuuseen, me huolehdimme siitä, että jokainen nuori saa kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen mahdollisuuden työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaan. Se on tulevaisuuslupaus, joka yhteiskuntamme resursseilla on mahdollista toteuttaa.

Urpilainen toisti puheessaan myös vaatimuksensa Suomen sitoutumisesta rahoitusmarkkinoiden remonttiin.
? Uusia ongelmia ei voiteta vanhoilla keinoilla. SDP haluaa ohjata rahavirtoja spekuloinnista kestäviin ja työllistäviin investointeihin. Tämä on välttämätöntä uusien finanssikriisien ehkäisemiseksi ja kriisilaskujen maksamiseksi oikeudenmukaisella tavalla.

Uutiset