Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Suurissa päätöksissä tarvitaan yhteistyötä

30. marraskuuta 2008

Suurissa päätöksissä tarvitaan yhteistyötä

Uskon yhteistoimintaan niin perheessä, koulussa, työpaikoilla kuin politiikassakin. Uskon, että yhdessä voidaan löytää ratkaisuja, jotka ovat oikeudenmukaisia kaikkien kannalta. Tämä yhteistyöhenki on erityisen tarpeen kriiseissä ja isoissa ratkaisuissa.

SDP esitti talouskriisin hoitoon luottamusohjelmaa ja tarjosi yhteistyötä hallitukselle, mutta se ei ole kelvannut. Pitkään näytti siltä, että vallassa oleva porvarihallitus ei suostu näkemään talouskriisin väistämättömiä vaikutuksia suomalaisten arkeen. Valtiovarainministeri Katainen kirjoitti MTV3:n nettikolumnissa vielä 3.10., että "tosiasia, on se, että mihinkään korjausliikkeisiin budjetin suhteen meillä ei ole tarvetta."

Nyt ääni kellossa on muuttunut ja hallitus on esittänyt korjaustoimenpiteitä. Tosiasiassa keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja rkp:n hallitus esittää kuitenkin liian vähän ja liian myöhään. Viimeisimpänä tämän totesi Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman. Esimerkiksi nyt esitetyt rakentamista elvyttävät toimet jäävät vaatimattomiksi. Nyt olisi reippaan elvytyksen aika, jotta vältyttäisiin suuremmalta työttömyydeltä ja heikommalta talouskasvulta.

Myös vero- ja kuntaratkaisut ihmetyttävät. Olisi taloudellisesti järkevää luopua rikkaimpien veronkevennyksistä, kun on selvää, ettei heille kohdennettu raha kierrä kulutukseen. Hallitus ei myöskään puutu talouskriisin uhkaamaan kuntatalouteen millään tavalla, vaikka ihmisten arkielämän palveluiden rahoituksessa on vakavia ongelmia.

Oikeistohallituksen politiikka on herättänyt ihmisissä hämmennystä. Hallituksen linjaa ja haluttomuutta yhteistyöhön on ihmetellyt myös eduskunnan puhemies.

*

Myös paikallistasolla tarvitaan isoissa asioissa laajaa yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema lakiesitys uudesta terveydenhuoltolaista on parhaillaan lausuntokierroksella. Sen mukaan sairaanhoitopiirien minimiasukasmäärä tulisi olemaan 150 000 asukasta. Tämä lakiesitys voimaan astuessaan tarkoittaisi Keski-Pohjanmaan osalta keskussairaala-aseman menettämistä.
Meidän sairaanhoitopiirissä, kun on tällä hetkellä asukkaita vajaa 80 000.

On koko maakunnan ja sen asukkaiden etu, että meillä säilyy erikoissairaanhoidon laadukas yksikkö kotimaakunnassamme. Mielestäni nyt olisi yhdistettävä voimat yli puoluerajojen, jotta uusi terveydenhuollon lakiesitys saadaan muutettua ja väestömäärät siitä poistettua.

Tärkeää olisi myös tiivistää yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja Malmin terveydenhuoltoalueen kesken. Hyvän mahdollisuuden tähän tarjoaa keuhkotaudit, joissa Keski-Pohjanmaalla kärsitään lääkäripulasta, mutta Pietarsaaressa taas lääkäreitä löytyy.

Yhteiskunnan rakentamisessa ja politiikassa tarvitaan vaihtoehtoja. SDP:n vaihtoehto tässä vaikeassa taloustilanteessa ja epävarmuuden ajassa on yhteistyö.

Rauhallista adventtiaikaa!

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Kokkolasta

Uutiset