Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Talouspolitiikan ydin on työllisyyden parantaminen

25. elokuuta 2011

SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan hallituksen talouspolitiikan sydän on työllisyyden parantaminen. Työllisyyden parantaminen on ainoa toimiva vaihtoehto lisäleikkauksille.

? Asettamamme 72 %:n työllisyysasteen ja 5 %:n työttömyyden tavoitteet ovat kovia, mutta ne on pakko saavuttaa, mikäli haluamme pitää kiinni nykyisen laajuisesta hyvinvointivaltiosta, Urpilainen sanoi SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Porissa torstaina.

? Haluamme tähän maahan 100 000 uutta työpaikkaa. Toteutamme nuorten yhteiskuntatakuun eli takaamme jokaiselle nuorelle työ-, koulutus- tai harjoittelupaikan kolmen kuukauden sisällä tyhjän päälle jäämisestä. Avaamme jokaiselle nuorelle oven työmarkkinoille. Budjetin ytimessä onkin työllisyyden vahvistaminen. Viime kädessä työllisyysasteen nostaminen eli yhä useamman suomalaisen työpanoksen saaminen työmarkkinoiden käyttöön ratkaisee hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen.

Vaativien aikojen budjetti

Urpilaisen mukaan hänen esittämänsä budjetti on vaativien aikojen budjetti, mutta se on samalla työn, oikeudenmukaisuuden ja vastuun budjetti.

? Budjetti vahvistaa valtiontalouden suotuisaa kehitystä ja siinä sitoudutaan määrätietoisiin toimiin velkakehityksen taittamiseksi. Etupainotteisesti toteutettavilla säästö- ja veronkiristystoimilla valtiontalouden alijäämä supistuu heti ensimmäisenä vuonna 2012 1,5 miljardilla eurolla. Tähtäämme julkisen talouden tervehdyttämiseen vaalikauden lopussa.

? Edellinen pääministeripuolue keskusta jätti vaalien jälkeen perinnöksi yhdeksän miljardin euron alijäämäisen budjetin. Nyt, kun heidän jälkeinen pesänselvitys on alkanut, on keskustasta jo luetteloitu pitkä joukko asioita, mistä ainakaan ei saa säästää - ei kylläkään yhtään ehdotusta, mistä entinen pääministeri Kiviniemi säästöt tekisi. Odotankin eduskunnan aloitusta ja keskustan varjobudjetin valmistumista.

Urpilainen huomautti, että kaikki välttämättömät toimet toteutetaan oikeudenmukaisesti.

? Veropohjaa laajennetaan ja veroperusteita muutetaan. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisätään tekemällä pääomatuloverosta progressiivinen eli maksukyvyn mukaan määräytyvä. Kaikista pienituloisimpien suomalaisten verotusta kevennetään.

? Vaativien aikojen budjetissa on vastuullisten sopeutustoimien sekä työ- ja kasvupanosten lisäksi sisällä jykevä pilari oikeudenmukaisuuden vahvistamisessa. Heti vuoden 2012 alusta toteutetaan historiallisen suuri perusturvan korotus. Työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea korotetaan 100 eurolla kuukaudessa.

? Vastuullisuutta ja menolisäyksistä pidättäytymistä tarvitaan nyt kaikilta hallituspuolueilta. Tärkeää myös on, että asioista keskustellaan oikeilla luvuilla. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta budjetissa ollaan lisäämässä kehitysyhteistyövaroja ensi vuonna 40 miljoonalla - ei siis leikkaamassa niitä. Lisäys on vähäisempi kuin olisi toivottavaa, mutta lisäys on kuitenkin lisäys. Toivon siis malttia kaikilta hallituskumppaneilta.

Vakuusvaatimuksesta ei tingitä

? Suomen EU-politiikassa on selkeä linja, jota hallitus ajaa päättäväisesti. Linja on aiempaa tiukempi suhteessa ongelmamaiden tukemiseen. Kansalaiset antoivat kevään eduskuntavaaleissa viestin poliittisille päättäjille, että euromaiden tukipolitiikkaan on saatava muutos. Siksi asetimme vakuudet ehdoksi uusille lainapaketeille. Eurooppalaisia kumppaneitamme informoimme Suomen muuttuneesta linjasta jo Portugalin tukipäätöksen yhteydessä.

? Suomen vaatimat vakuudet eivät ole siis tulleet kenellekään yllätyksenä. EU:n perussopimuksen mukaan jokainen maa vastaa itse veloistaan ja sitoumuksistaan. Tästä Suomi pitää kiinni nyt ja tulevaisuudessa.

? Huippukokouksen päätöksen jälkeen Suomi ja Kreikka valmistelivat yhdessä muiden euromaiden kanssa sovitulla tavalla mallia, jolla vakuudet olisi voitu järjestää. Olemme koko ajan muistuttaneet, että ehdoton edellytys mallin hyväksymiselle on, että muut euromaat eivät asetu vastustamaan Suomen ja Kreikan mallia. Jos Suomen ja Kreikan malli ei käy muille, on nyt kaikkien euromaiden yhteinen tehtävä rakentaa sellainen malli, että se saa kaikkien osapuolien hyväksynnän.

? Suomessa näyttää olevan niitäkin, jotka toivovat hallituksen heittävän vakuusasiassa pyyhkeen kehään ja antautuvan. Se olisi hallitukselta täydellistä vastuuttomuutta. Siksi niin ei tehdä. Sosialidemokraatit eivät tule antamaan periksi. Tulemme puolustamaan suomalaisten etua varmasti ja luotettavasti - juuri sen mukaan kuin olemme viime keväänä sanoneet ja sopineet hallitusohjelmassa.

Uutiset