Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

TERVEYSPALVELUT TASA-ARVON PERUSTA

28. helmikuuta 2007

Oikeus hyvään hoitoon kuuluu kaikille riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta. Laadukas julkinen terveydenhuolto on ihmisten tasa-arvon perusta. Tämän vuoksi olenkin tyytyväinen, että minulla on ollut mahdollisuus perehtyä ja vaikuttaa terveysasioihin niin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa, sairaanhoitopiirimme hallituksessa kuin valtakunnallisen syöpälapsijärjestö Sylvan puheenjohtajana.

Terveydenhuollon hoitotakuu on lyhentänyt hoitojonoja ja odotusaikoja, mutta tätä työtä on jatkettava. Perusterveydenhuollon resursseja ja työn arvostusta on lisättävä ja terveyskeskusten toimintaa kehitettävä, jotta lääkärit ja hoitajat hakeutuvat niihin töihin. Paras-hankkeen uudistusten lähtökohdaksi on otettava ihmisten tarpeet ja palvelujen saatavuus myös maaseudulla.

Toimiva julkinen perusterveydenhuolto vähentää myös erikoissairaanhoidon kustannuksia. Alueemme kannalta on tärkeää, että Keski-Pohjanmaalla säilyy oma keskussairaala. Maan toiseksi pienimpänä sairaanhoitopiirinä tämä ei ole itsestäänselvyys. Yhteistyö ja työnjako Pohjanmaan muiden sairaanhoitopiirien kanssa ovat avainasemassa. Hyvänä esimerkkinä on mielenterveystyön alueellisen mallin kehittäminen.

Terveydenhuollon painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäisyyn. Tarvitsemme nykyistä enemmän resursseja lasten neuvolatoimintaan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, työttömien terveyspalveluihin ja ikäihmisten kotisairaanhoitoon.

Vaikutetaan yhdessä terveen tulevaisuuden puolesta!

Jutta Urpilainen
kansanedustaja
K-P:n sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja

Uutiset