Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Tiedote: Urpilainen: Suomi tarvitsee kansallisen palveluohjelman

14. elokuuta 2009

Tiedote 14.8.2009

Urpilainen: Suomi tarvitsee kansallisen palveluohjelman


SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ehdottaa kansallisen palveluohjelman käynnistämistä, joka keskittyisi palveluajojen uusien innovaatioiden ja kokoaikaisen työllisyyden kehittämiseen. - Tulevaisuudessa kasvu löytyy yhä useammin palvelutuotannosta. Jatkossa palvelualojen kehittämishankkeiden rahoituksen ja edistämisen pitää olla elinkeinopolitiikassa erityisenä painopisteenä.

Urpilainen puhui perjantaina Kokkolan Halpahallin 40-vuotisjuhlassa.

- Vaikka olemmekin vahvasti teollisuusyhteiskunta myös tulevaisuudessa, on meidän syytä määrätietoisesti kehittää myös palvelualaa ja luoda sinne myös uusia työpaikkoja. Tämä voisi onnistua palveluohjelman kautta.

Urpilainen muistutti puheessaan, että perheyritykset työllistävät huomattavan määrän suomalaisia. - Perheyrittäjät tuntevat vastuuta työntekijöistään ja yhteisöstä, jossa he toimivat. Ehkäpä tämä osaltaan selittää myös perheyritysten muita yritystyyppejä paremmalta vaikuttavaa kannattavuutta. Sosiaalisesta pääomasta kumpuava luottamus on vahva kilpailuvaltti.

- Perheyritykset ovat usein paikallisia toimijoita, jotka kantavat vastuuta alueen kehittymisestä. Tietenkin perheyritykset myös kansainvälistyvät ja niin pitääkin, mutta näillä yrityksillä juuret ovat tiukasti Suomessa.

Urpilainen haluaa myös, että pienille ja aloittaville yrityksille varmistetaan hyvät toiminta- ja rahoitusedellytykset ideoiden jalostamiseksi uusiksi tuotteiksi ja yrityksiksi. - Innovatiiviset ja kasvavat yritykset luovat uusia työpaikkoja. Kasvua on tuettava säilyttämällä yritysverotus kansainvälisesti vertailtuna kohtuullisella tasolla sekä parantamalla verotuksen neutraalisuutta eri yritysmuotojen välillä.

- Kasvu edellyttää myös sitä, että työvoimaa on saatavilla. Nyt olisikin viisasta laman aikana lisätä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja ja tarjota nuorille mahdollisuus hankkia itsellensä ammatti. Myös ikääntyneempien täydennys- ja lisäkoulutus vaatii lisäpaikkoja. Talouden laskukausi on oiva aika päivittää omaa osaamistaan ja hankkia lisäammattitaitoa uuden nousun varalle. Uskon, että yritystenkin kannattaa huolehtia jatkuvasti työntekijöidensä kouluttamisesta. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailutekijä numero yksi.

Lisätietoja: Jutta Urpilainen, p. 050 511 3059

Uutiset