Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Toimiva oikeus- ja hyvinvointivaltio synnyttää turvallisuutta

12. helmikuuta 2010

Olemme tottuneet elämään turvallisessa Suomessa, joka on sekä toimiva oikeusvaltio että toimiva hyvinvointivaltio. Tästä on syntynyt luottamus, jonka varassa Suomi ja suomalaiset ovat menestyneet.

Jokainen on tehnyt kykyjensä mukaan työtä toimeentulonsa eteen. Kun apua on tarvinnut, sitä on myös saanut. Yksilö on saanut kukoistaa, kun yhteisö on tukenut. Toisaalta, jos joku on rikkonut yhteisöllisyyttä ja yhdessä sovittuja lakeja vastaan, siitä on saanut oikeudenmukaisen rangaistuksen. Tämä on luonut luottamuksen oikeuden toteutumiseen.

Yhteiskuntamallimme on ollut suuri menestystarina: Se on nostanut yhteistä elintasoamme, auttanut ahkeraa menestymään, vahvistanut yhdenvertaisuutta lain edessä ja synnyttänyt luottamusta toisiimme - sekä niin oikeusvaltiota kuin hyvinvointivaltiota kohtaan.
Luottamus edellyttää rangaistuksia lainrikkojille

Avoin yhteiskunta toimii keskinäisen luottamuksen varassa. Väkivallanteot horjuttavat tätä luottamusta ja lisäävät turvattomuutta. Väkivalta on Suomessa liian yleistä. Tasavallan presidentti on vaatinut toimia suomalaisen väkivallan kulttuurin kitkemiseksi.

Julkishallinnon työntekijöiden kokema väkivalta tai sen uhka on kasvanut rajusti. Siitä kärsii 11 prosenttia vastaajista, kun aiemmin osuus oli vain neljä prosenttia. Raiskauskriisikeskuksen päivystysnumeroihin tuli puolestaan viime vuonna 1700 yhteydenottoa.

Muutamat viimeaikaiset tuomiot raiskauksiin ja alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen eivät ole noudattaneet kansalaisten oikeustajua. Tuomioistuimet eivät ole langettaneet niin ankaria tuomioita, kuin teko olisi edellyttänyt ja mikä olisi ollut mahdollista.

Tuomioistuinten olisi harkittava, että ne langettaisivat seksuaali- ja väkivaltarikoksissa ankarampia rangaistuksia nykyisen lainsäädännön puitteissa. Valtionsyyttäjän pitäisi harkita antavansa ohjeistus syyttäjille siitä, että sellaisissa tapauksissa, joissa tuomiot jäävät selvästi liian lieviksi, niistä johdonmukaisesti valitettaisiin. Näin synnytettäisiin oikeuskäytäntöä, jossa rangaistukset vastaisivat teon vakavuutta.

Tarvitsemme koko yhteiskunnan kattavaa keskustelua turvattomuuden syistä ja sen ehkäisystä. Kulttuuriimme pesiytynyt väkivalta on kitkettävä juuria myöten pois. Kyse on suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten hyvinvoinnin tulevaisuudesta.

Vastuu kansalaisten turvallisuudesta on viime kädessä hallituksella. SDP vaatiikin, että hallitus antaisi eduskunnalle selvityksen siitä, mihin toimiin se aikoo ryhtyä kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi. Tämä mahdollistaisi laajemman arvokeskustelun ja pureutumisen turvattomuuden syihin.

Uutiset