Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Työelämän perusoikeudet ovat myös ulkopolitiikkaa

07. maaliskuuta 2012

Uusi tasavallan presidentti kiitti Tarja Halosta hänen ?arvokkaasta työstään Suomen kansan parhaaksi sekä kansainvälisen turvallisuuden ja yhteistyön vahvistamiseksi?. Maanantaina näihin kiitoksiin yhtyi SDP omassa ulkopoliittisessa seminaarissaan. Paras kiitos on jatkaa - ja syventää - arvopohjaista ulkopolitiikkaamme, johon myös uusi hallitus on ohjelmassaan sitoutunut.

***
Yksi konkreettinen esitys koskee työntekijöiden ihmisoikeuksia. Työelämän perusoikeuksia ovat oikeus järjestäytyä ja solmia kollektiivisia työehtosopimuksia sekä pakkotyön, lapsityön ja syrjinnän kielto. Perusoikeuksien polkemisella ei tulisi saada kilpailuetua toimittaessa globaaleilla markkinoilla. Kyse on eettisestä markkinataloudesta - ja Suomen ja suomalaisen työn edusta.
Tämän vuoksi ehdotan, että Suomi laatii toimintaohjelman ihmisarvoisen työn edistämiseksi kansainvälisesti. Ohjelmassa voisi sopia keinoista, joilla Suomi edistää työelämän perusoikeuksia osana ihmisoikeuspolitiikkaamme, tukee nuorisotyöllisyyshankkeita osana kehityspolitiikkaamme sekä vahvistaa panostamme Kansainvälisessä työjärjestössä ILOssa osana YK-politiikkaamme.
Laatimiseen olisi hyvä kytkeä ihmisoikeus-, kauppa- ja kehityspolitiikasta vastaava ulkoministeriö, ILO-asioista vastaava työministeriö ja Maailmanpankki-asioista vastaava valtiovarainministeriö sekä työmarkkinajärjestöt eli SAK, STTK, Akava ja EK. Olenkin jo keskustellut ulkoministerin kanssa työn käynnistämisestä. Ohjelmaa laadittaessa olisi hyvä tutkia Norjan kokemukset tällä saralla.
Tässä työssä Suomen tulee pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen ja muun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Työelämän perusoikeudet sopivat hyvin pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden yhteiseksi ulkopoliittiseksi tavoitteeksi. Myös Euroopan unionin on toimittava: olen ottanut esille nuorisotyöllisyyshaasteen mm. Ranskan valtiovarainministerin kanssa.
On tärkeää huomata, että hallitus hyväksyi työelämän perusoikeuksien edistämisen osaksi uutta kehityspoliittista ohjelmaa. Siksi kehitysyhteistyövaroin tulee tukea kansalaisyhteiskunnan hankkeita, joissa torjutaan lapsityövoimaa ja työntekijöiden hyväksikäyttöä. Kehitysyhteistyöresursseja on suunnattava myös ILO:n hankkeisiin ihmisarvoisen työn ja nuorisotyöllisyyden puolesta.
Presidentti Martti Ahtisaari on useaan otteeseen korostanut nuorten työllisyyden merkitystä yhteiskuntarauhalle. Arabikevät on vahvistanut tämän yhteyden. Muutama kuukausi sitten Kansainvälinen työjärjestö ILO varoitti talouskriisin kärjistämän nuorisotyöttömyyden seurauksista: Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa joka neljäs nuori on vailla työtä, ilman turvallista näkymää tulevaisuudesta.
***

Meidän on vastattava ihmisarvoisen työn haasteeseen. Kyse on eettisestä markkinataloudesta, Suomen edusta ? ja yhteiskuntiemme turvallisuudesta.

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri

Uutiset