Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Työtä Suomeen täsmäelvytyksellä

28. syyskuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen linjasi tänään Helsingissä pidetyssä Uutispäivä Demarin talousseminaarissa, että työ ja työllisyys on asetettava politiikan keskiöön. Valtiontasolla tämä tarkoittaa täsmäelvytystä.

- Nyt on oikea aika täsmäelvytykselle, eli valtion rahoituksen kohdistamiselle talouskasvua ylläpitäviin investointeihin. On suunnattava voimavaroja käytännön toimiin, jotka tukevat työllisyyskehitystä ja antavat suomalaisille osaajille mahdollisuuden näyttää kykynsä, Urpilainen painotti.

Urpilainen esitti akuutin täsmäelvytyksen lisäksi pitkän aikavälin toimiksi kolme tienviittaa kohti hyvinvointia 2020-luvulla:

Ensinnäkin Suomessa on luotava uusi kasvu- ja teollisuuspolitiikka. Tämä tarkoittaa muun muassa julkisia tutkimus- ja kehityspanostuksia, palveluteollisen talouden osaamispohjan turvaamista, ja Suomen pääsyn turvaamista nopeasti kasvaville markkinoille esimerkiksi Aasiassa.

Toiseksi täystyöllisyyteen tavoite on otettava politiikan johtomotiiviksi. Kaikkien työpanos otettava käyttöön aktiivisella työvoimapolitiikalla, työ- ja perhe-elämän paremmalla yhteensovittamisella, ja ? työkyvyttömyyttä estävällä ? työelämän laadun parantamisella.

Kolmanneksi keskeistä uuden hyvinvoinnin luomiselle on julkisen talouden nostaminen kestävälle pohjalle. Valtion 85 miljardin velka edellyttää kahden vaalikauden mittaista julkisen talouden tasapainottamisohjelmaa. Keskeisintä ohjelmassa olisi kasvu ja työllisyys. Näillä voidaan hoitaa onnistuessa 2/3 talouden tasapainottamisesta. Loput 1/3 edellyttää tiukkaa menokuria, verotuksen kiristämistä sekä rakenteellisia uudistuksia. Toimiin pitää ryhtyä Urpilaisen mukaan nyt.

- Puolue, joka esittää uskottavimman vaihtoehdon suomalaisen työnteon arvon palauttamiseksi, suomalaisen työllisyysasteen parantamiseksi ja suomalaisen työelämän laadun parantamiseksi, on sopivin johtamaan maata, Urpilainen totesi, ja haastoi kaikkien sosialidemokraattien lisäksi muut puolueet toimintaan suomalaisen työn puolesta.

Uutiset