Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Unohtaako Suomi alle kouluikäiset lapset

30. syyskuuta 2010

Sain elokuun lopussa puhelun ystävältäni. Hän toimii lastentarhanopettajana päiväkodissa Pohjanmaalla. Puhelu alkoi sanoilla ?ei voi olla totta?. Sen jälkeen hän kuvasi minulle pettymystään siitä, että varhaiskasvatuksen kokonaisuudistus siirtyy jälleen hamaan tulevaisuuteen. Ystäväni mukaan uudistusta odottavat niin henkilöstö kuin vanhemmat. Eniten sitä tarvitsevat kuitenkin lapset.

Ymmärrän ystäväni pettymyksen hyvin. Noin kymmenen vuotta varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta on odotettu ja vaadittu. On ollut työryhmiä ja tehty selvityksiä, joilla osoitetaan 70-luvulla säädetyn päivähoitolain vanhentuneen. Eduskunnassa on asiasta tehty aloitteita, ja oikeusasiamies on useaan otteeseen viitannut päivähoitolain uudistamistarpeeseen. Silti kokonaisuudistus ei etene.

Nykyinen porvarihallitus kirjasi hallitusohjelmaansa, että päivähoitolainsäädännön uudistus toteutetaan. Päätökset ovat kuitenkin tekemättä. Syy on jäänyt epäselväksi, koska hallituspuolueet syyttelevät toisiaan. Näyttää siis siltä, että tämäkin rohkeutta edellyttämä päätös siirtyy seuraavalle hallitukselle. Se on valitettavaa. Aika kuluu ja lapset odottavat ? ja myös tulevaisuus.

Uutta lakia odotetaan, jotta voidaan selkiyttää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tavoitteet sekä määritellä kriteerit laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle. Samassa yhteydessä tulee pohtia myös maksimikoot päiväkotien lapsiryhmille. Uudistuksella on myös yhteys ammattitaitoisten lastentarhanopettajien saatavuuteen. Ja kaikki tiedämme, miten suuri merkitys osaavalla ja motivoituneella henkilöstöllä on kasvatustyössä.

Kasvatus ja opetus kuuluvat yhteen ? sen tietää myös jokainen opettaja. Tämän vuoksi on luontevaa, että varhaiskasvatusta ja opetusta kehitetään samana kokonaisuutena. Siksi päivähoidon hallinnon siirtäminen osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa on järkevä esitys. Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta on toivonut tätä vuosia. Nyt linja uhkaa jäädä poliittisten pelien jalkoihin.

Me kuulemme hyvin usein juhlapuheissa, että ?lapsissa on tulevaisuutemme?. Tottahan se on. Jos viesti otetaan vakavasti, tulee lasten ja nuorten hyvinvointi näkyä myös päätöksissä. Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten kasvatusta, jolloin sen merkitys lapsen kehittymiselle on poikkeuksellisen suuri. Erään amerikkalaisen ekonomistin mukaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sijoitettu dollari tuottaa seitsemänkertaisen hyödyn. Siis myös kansantalous hyötyy siitä, että lapset voivat hyvin.

Minulle soittanut lastentarhanopettaja on ansainnut sen, että lapsen hoitoa, kasvatusta ja opetusta kehitetään kokonaisuutena. Ja jokainen lapsi on ansainnut laadukkaan varhaiskasvatuksen.

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja, Opettaja

Uutiset