Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen esittää 2010-luvulle vihreän talouskasvun EU-strategiaa

02. helmikuuta 2009

Urpilainen esittää 2010-luvulle vihreän talouskasvun EU-strategiaa

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ehdottaa Euroopan unionille valmisteltavaksi ns. Tukholman strategian, jonka avulla EU nostettaisiin 2010-luvulla maailman johtavaksi vihertaloudeksi. Ilmasto-, innovaatio- ja työllisyystavoitteiden yhdistäminen on Urpilaisen mielestä unionin keskeisin sisäinen haaste.

? Talouskriisi on maailman kiireellisin haaste, mutta suurimmaksi haasteeksi nousee ilmastonmuutos. Matalapäästöiseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää mittavia investointeja ? niitä tarvitaan myös syvän laman ja köyhyyden välttämiseksi. Tarvitsemme nuolen, joka osuu molempiin maaleihin.

Urpilainen näkee ?vihreän talouskasvun ja vihreiden työpaikkojen strategian" EU-maiden uutena kotitehtävänä ja luontevana jatkona Lissabonin kilpailukykystrategialle.

? Lissabonin strategia oli tämän vuosikymmenen ajan EU-maiden keskeisin kotitehtävä. EU:sta piti tulla vuoteen 2010 mennessä ?maailman kilpailukykyisin osaamistalous?. Seuraavan vuosikymmenen keskeisimmäksi kotitehtäväksi tarvitsemme strategian, jonka tavoitteena on EU:n nostaminen vuoteen 2020 mennessä ?maailman kilpailukykyisimmäksi vihertaloudeksi?.

Pohjoismaiden sosialidemokraatteja (SAMAK) johtava Urpilainen haluaisi ristiä vihreän kasvuohjelman Tukholman strategiaksi kolmesta syystä.

? Valmistelu pitäisi aloittaa Ruotsin puheenjohtajuuskaudella heti kesäkuun EU-vaalien jälkeen. Näen myös ympäristöajattelun pohjoismaisena painopisteenä EU:ssa. Lisäksi Tukholma on ennestään ympäristöajattelun virstanpylväs ? nimittäin YK:n ensimmäisen ympäristökokouksen (1972) isäntä.

Urpilainen pitää viherelvytystä Euroopalle huikeana mahdollisuutena, koska puhtaan teknologian maailmanmarkkinat ovat nopeassa kasvussa.

? Kyse on poliittisesta tahdosta ja poliittisesta valinnasta. Me Euroopan sosialidemokraattisten puolueiden puheenjohtajat esitimme syksyllä mittavia investointeja ympäristö- ja energiateknologiaan. Uskomme, että niillä voisi synnyttää 10 miljoonaa ?viherkaulustyöpaikkaa? kymmenessä vuodessa.

? Menemme kohti EU-vaaleja kriisien keskellä, joita ovat ilmastokriisi, finanssikriisi, talouskriisi, energia- ja ruokakriisit. Amerikkalaiset näkivät kriisissä muutoksen mahdollisuuden. Myös Euroopan unioni tarvitsee ekososiaalisen muutoksen. Me pystymme siihen, sanoi Urpilainen.

Urpilainen puhui maanantaina pääministerin isännöimässä Suomen EU-politiikan tahtotila 2010-luvulla ?seminaarissa Finlandia-talolla Helsingissä. Puheenvuorossaan hän kannatti demokraattista integraatiota ja esitti kolmen i:n EU-strategiaa, joka korosti ihmisoikeuksia, innovaatioita ja ilmastoa. Nämä painopistealueet sopisivat hänen mielestään hyvin hyvinvointi-, sivistys- ja ympäristö-Suomelle.

Uutiset