Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen esittää laajaa joukkoliikenneohjelmaa

14. syyskuuta 2008


SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esittää laajan joukkoliikenneohjelman käynnistämistä. ? Joukkoliikenteestä on tehtävä liikkumisen perusratkaisu maahamme, jotta hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä päästäisiin todella eteenpäin. Liikenne aiheuttaa noin neljänneksen Suomen hiilidioksidipäästöistä. Se on siten päästökaupan suurin yksittäinen ulkopuolinen toimiala.? Joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä voimakkaasti suosimalla yksityisautoilun tarve vähenee. Joukkoliikenteen käytön pitäisi aina olla yksityisautoilua houkuttelevampi ja edullisempi vaihtoehto ja sen markkinaosuutta olisi määrätietoisesti pyrittävä kasvattamaan. Tämä edellyttää, että joukkoliikenteen hinnat, saatavuus ja nopeus ovat kohdallaan.? Joukkoliikenneohjelmassa asetettaisiin selkeät askelmerkit joukkoliikenteen kehittämiselle ja rahoitukselle. Ensi vaiheessa joukkoliikenteen markkinaosuus on nostettava 15 prosentista 20 prosenttiin. Valtion talousarvioon olisi varattava riittävä ja pitkäkestoinen rahoitus joukkoliikenteen kehittämiselle. Työsuhdematkalipusta pitäisi tehdä vaiheittain täysin veroton.Urpilaisen mukaan keskeinen elementti joukkoliikenneohjelmassa olisi raideliikenteen kehittämisellä. ? Kaupunkien joukkoliikenneratkaisuissa raideliikennettä olisi suosittava myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ainakin Tampereella ja Turussa väestöpohja riittäisi raiteiden varaan perustuvaan joukkoliikenteeseen. Samoin ohjelmassa sitouduttaisiin koko Suomen rataverkoston huoltamiseen ja uudenaikaistamiseen. Bussiliikenteen toimivuutta pitäisi parantaa lisäämällä bussikaistoja ja niiden valoetuuksia.Joukkoliikenneohjelmaan sisältyisi myös valtakunnallisen matkakortin käyttöönotto. ? SDP esitti valtakunnallista matkakorttia ja lippujärjestelmien yhtenäistämistä ensimmäisen kerran jo vuosi sitten. Mielestäni on hienoa, että tämä ideamme on nyt saanut myös pääministerin kannatuksen.Urpilainen huomauttaa, että hallituksen budjettiesityksessä joukkoliikenteen kehittämiseen osoitetut määrärahat todellisuudessa pienenevät. ? Sosialidemokraattien vaihtoehtoisessa budjettiesityksessä epäkohta korjataan. Nyt ainoastaan suurten kaupunkien joukkoliikenteeseen osoitetaan 5 miljoonaa euron lisärahoitusta, mutta sekin on vain puolet kustannusten noususta.? Tarvitsemme merkittävää lisärahoitusta perusradanpitoon ja joukkoliikennetukiin, jotta voimme todella siirtyä puheista tekoihin ja vastata ilmastonmuutoshaasteeseen. Toivottavasti saamme näille tavoitteillemme muiden puolueiden tuen eduskunnassa.


Uutiset