Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen esittää lisäbudjettiin miljoonaa kiertoliittymälle

02. kesäkuuta 2008

Kokkolalainen kansanedustaja Jutta Urpilainen on tehnyt eduskunnassa aloitteen 1,15 miljoonan euron lisäyksestä vuoden 2008 toiseen lisätalousarvioon Kokkolan satamatien kiertoliittymän rakennustyötä varten.

"Kaupungin maksuosuuden tuplaaminen on vastoin sopimusta"

Urpilainen muistuttaa, että noin 3,9 miljoonan euron tiehanke on liiketaloudellisesti erittäin kannattava. Tämän vuoksi hän kritisoi keskustalaista liikenneministeriä siitä, että ministeriö vaatii Kokkolan kaupunkia kustantamaan puolet ns. Prisman kiertoliittymän kustannuksista 25 prosentin sijaan.

- Tämä on vastoin kaupungin ja ministeriön välistä sopimusta. Valtion vastuun piirissä olevissa investoinneissa valtion osuus tulisi olla 75 prosenttia. Minusta ei ole reilua, että Kokkolan kaupunki joutuisi käyttämään kunnallisveroeurojaan noin 1,15 miljoonaa euroa alkuperäistä enemmän. Tämän vuoksi toivon, että eduskunta osoittaa tarvittavan määrärahan lisätalousarviossaan.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajana Urpilainen vetoaa myös aluekehitysviranomaisen eli Keski-Pohjanmaan liiton toukokuiseen lausuntoon, jossa vaaditaan valtion vastaavan hankkeesta 75 prosentin osuudella sovittujen pelisääntöjen mukaisesti.

Esitys alueen yhteisestä vetoomuksesta

Urpilainen toivookin nyt talousarvioaloitteelleen alueen yhtenäistä tukea yli puoluerajojen.

- Esitän, että maakunnan liiton toimijat sekä muut alueen vaikuttajat yli puoluerajojen vetoavat lisämäärärahasta liikenneministeri Anu Vehviläiseen (kesk) ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtaja Petri Saloon (kok). Ilman hallituspuolueiden tukea lisärahaa ei tule.

Uutiset