Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen esittää osittaista kotihoidon tukea

06. maaliskuuta 2011

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mielestä tämän vaalikauden häviäjiä ovat lapsiperheet. Tästä syystä Urpilainen vaatii lapsiperheiden parempaa huomioon ottamista tulevalla vaalikaudella. Urpilainen julkisti kuusi kohtaa sosialidemokraattien paketista lapsiperheiden tukemiseksi sunnuntaina SDP:n perhetapahtumassa Kokkolassa.

Urpilainen huomautti, että erilaiset tasaverojen ja maksujen korotukset ovat rasittaneet lapsiperheiden talouksia voimakkaasti kuluneella vaalikaudella.

"Päivähoitomaksujen nostot ja esimerkiksi energiaverojen kiristykset ovat kurittaneet lapsiperheitä. Samaan aikaan noin 80 prosenttia lapsiperheistä on jäänyt ilman lapsilisäkorotuksia."

"Ottamalla käyttöön verotuksen lapsivähennys lapsiperheitä voitaisiin tukea tehokkaasti. Verovähennyksenä tuki ohjautuu tasaisesti kaiken kokoisiin perheisiin ja kannustaisi siten myös perheen perustamiseen. Pienituloisimmille perheille tärkeä uudistus olisi lapsilisien etuoikeuttaminen toimeentulotuessa. Tällä tavalla lapsilisä kyettäisiin takaamaan kaikille lapsille. Pienituloisten tilannetta helpottaa myös vanhempainpäivärahojen minimitason nosto sadalla eurolla kuussa."

"Suoran tuen lisäksi sosialidemokraattien keskeiset tavoitteet koskevat työelämän ja perheen yhteensovittamista. Tätä tavoitetta varten SDP ottaisi käyttöön osittaisen kotihoidon tuen. Tämä helpottaisi vanhempien mahdollisuuksia joustavaan liikkumiseen työn ja perhe-elämän välillä."

"Joustavammat työaikajärjestelyt, kuten työaikapankin käyttöönotto ja sujuva mahdollisuus siirtyä osa-aikatyöhön, auttaisivat vanhempia ajanjakamisessa työ- ja perhe-elämän välillä. Samalla äitien ja isien omat työelämävalmiudet pysyisivät nykyistä paremmin ajan tasalla. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen kuuluvat myös osa-aikatyötä tukevat päivähoitopalvelut ja päivähoitomaksujärjestelmä. Päivähoitomaksujen tulisi määrittyä entistä joustavammin todellisen käytön mukaan, tällä hetkellä osapäiväinen hoito on suhteettoman kallista."

Sosialidemokraatit kampanjoivat maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna ympäri Suomea lapsiperheiden paremman tukemisen puolesta. Urpilaisen julkistamat SDP:n ehdotukset olivat seuraavat:

1. Lapsilisät myös toimeentulotukiperheille
2. Vanhempainpäivärahojen minimitason nosto 100 eurolla
3. Verotukseen lapsivähennys
4. Elämäntilanteeseen soveltuvat työaikajärjestelyt mm. työaikapankkien käyttöönoton avulla
5. Osittainen kotihoidontuki, joka mahdollistaisi entistä paremmin työssäkäynnin ja lasten hoitamisen yhdistämisen
6. Osa-aikatyötä tukevat päivähoitopalvelut ja -maksut

Uutiset