Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Hallituksen budjettiesitys ei vastaa uhkaavaan taantumaan

16. syyskuuta 2008

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen epäilee hallituksen toimenpiteiden tehoa talouden elvytyksessä. Urpilainen pelkää, että budjettiesityksen suurimittaisilla veronalennuksilla ei ole hallituksen toivomaa taloutta elvyttävää vaikutusta.

- SDP:n vaihtoehtoisessa budjettilinjauksessa veronkevennykset kohdistetaan oikeudenmukaisemmin ja taloudellisesti tehokkaammin pieni- ja keskituloisille, jolloin ne varmemmin tukevat yksityistä kulutusta. Veronkevennyksiä täydentämään sosialidemokraatit esittävät julkisen kulutuksen lisäämistä osaamiseen, palveluihin sekä infraan kohdistuvien tulevaisuusinvestointien muodossa.

Urpilainen toteaa, että hallituksen budjettiesitys ei vahvista suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen. - Epävarmuuden aikoina tarvitsemme jälleen luottamusta. Tarvitsemme luottamusta kuluttajina, työntekijöinä, kuntien asukkaina ja suomalaisen yhteiskunnan jäseninä. Tätä luottamusta on nyt vahvistettava niin talouspolitiikalla kuin aktiivisella työmarkkinapolitiikalla.

- Tulevaisuusinvestoinneista terveyspalveluiden parantaminen on eräs keskeisimmistä välineistämme luottamuksen kasvattamiseksi. Hallitus luo mielikuvia siitä, että terveydenhuoltopalveluihin panostettaisiin, mutta ei todellisuudessa lisää parannuksiin vaadittavia resursseja. Me esitämme terveyskeskusten laaturemonttia. Haluamme kehittää työtapoja ja parantaa alan houkuttelevuutta mm. työympäristöä kehittämällä.

Ensi askel kohti maksutonta päivähoitoa

- Lapsiperheille esitämme toimenpidepakettia, jossa lapsilisien korotukset kohdistettaisiin kaikille perheille. Esitämme myös esiopetuksessa olevien 5-6 -vuotiaiden lasten päivähoitomaksujen poistamista askeleena kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Urpilaisen mukaan SDP haluaa vahvistaa samalla julkisen talouden tulopuolta vakavan taantuman uhan edessä. - Sosialidemokraatit haluavat uudistaa verotusta oikeudenmukaisempaan ja ekologisempaan suuntaan. Ottamalla käyttöön mm. päästökaupasta hyötyneiden energiayhtiöiden windfall-vero sekä pakkausvero voimme vahvistaa merkittävästi hyvinvointimme perustana olevaa veropohjaa.

- Hallitus ei halua tai osaa varautua talouden ongelmiin. Sen sijaan hallituksen pääpuolueille tärkeintä on ollut jo pitkään porvarillinen sulle-mulle -jakopolitiikka. Kyynärpäiden Suomesta olisi nyt tärkeä yhteisvoimin tehdä olkapäiden Suomi.

Urpilainen esitti sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron ensi vuoden talousarvion ensimmäisessä lähetekeskustelussa eduskunnassa.

Uutiset