Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

URPILAINEN: HALLITUKSEN OMISTAJAPOLITIIKKA ON HUKASSA

09. helmikuuta 2008

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jutta Urpilainen on ihmeissään Jyrki Kataisen ylimielisistä syytöksistä, että opposition välikysymys olisi pikkunäppärää politikointia.

- En ymmärrä Kataisen väitettä, että valtionomistajapolitiikka olisi vähäpätöinen aihe ja siitä keskustelu pikkunäppärää politikointia. Välikysymyksessä oppositio tuo esiin huolensa valtionomistajapolitiikan uudesta linjasta, painotti Urpilainen.

Sosialidemokraatit esittivät tammikuun alussa, että hallitus antaisi eduskunnalle selonteon valtion omistajapolitiikasta. Se olisi mahdollistanut koko eduskunnan keskustelun ja yhteisen tahtotilan muodostamisen.

- Tähän yhteiseen muotoon hallitus ei kuitenkaan suostunut. Niinpä opposition väline saada asia esille on välikysymys. Kataiselle tällaiset demokratian perusedellytykset ovat "näppärää pikkupolitikointia." Valtionomistajapolitiikan tulee olla ennustettavaa ja tulevaisuuteen luotaavaa, sanoi Urpilainen.

Vanhasen I ja II hallituksen linjaukset hallitusohjelmissa omistajapolitiikasta ovat keskenään erilaiset. Hallitus väittää, että vanha linja jatkuu, mutta se ei pidä paikkaansa. Punamultahallituksen linjauksessa korostui ennustettavuus, mahdollisimman hyvä yhteiskunnallinen ja taloudellinen kokonaistulos. Omistajapolitiikan tavoitteena oli yhtiöiden kehittäminen ja hyvä henkilöstöpolitiikka. Hallituksen uutta linjaa kuvaa se, että nämä tärkeät linjaukset puuttuvat porvarihallituksen hallitusohjelmasta kokonaan. Myös omistajapoliittiseen periaatteeseen on lisätty uusi puuttumattomuuden periaate.

- Käsittämätöntä, että hallitus seuraa vain vierestä, kun kannattavia tehtaita lopetetaan. Sosialidemokraatit eivät hyväksy porvarihallituksen uusia linjauksia valtion omistajapolitiikassa. Valtion täytyy huolehtia omistamiensa yritysten yhteiskuntavastuusta, alueellisesta kehityksestä ja alueiden työllisyydestä, vaatii Urpilainen.

Uutiset