Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Hallitus ajaa kunnat leikkauksiin

24. maaliskuuta 2009

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen pelkää, että porvarihallituksen kehysriihen tuloksena kunnat joutuvat leikkaamaan hyvinvointipalveluja ja vähentämään henkilöstöä. - Hallituksen leväperäisen veronalen takia kuntapäättäjät uhkaavat joutua nyt tekemään laman likaiset työt. Hallitus pakottaa kunnat nostamaan veroja. Porvarihallituksen valtion tulopohjaa rapauttava politiikka varjostaa lisäksi jo tulevienkin hallitusten työtä.

- Olisin odottanut hallitukselta suurempaa vastuunkantoa ihmisten hyvinvoinnista ja ensi vuosikymmenen talouskehityksestä.

Urpilainen on huolissaan siitä, että yhä paheneva taloustilanne saattaa johtaa kuntien eriarvoistumiseen. - Kuntien yhteisöverotuoton osuuden korottaminen ei auta köyhimpiä kuntia riittävästi. Hallituksen olisi viimein pitänyt korottaa kuntien valtionosuuksia SDP:n viime syksynä vaihtoehtobudjetissa esittämällä 600 miljoonalla eurolla sekä perua osa ylisuurista veronkevennyksistä.

Urpilainen muistuttaa, että SDP esitteli viime perjantaina laajan kuntien talouden pelastusohjelman, joka turvaisi kuntien hyvinvointipalvelut. - Ensimmäisenä on huolehdittava ihmisten hyvinvoinnista. Valtionosuuksien korottamisen ja kuntainvestointien lisäksi tarvitsemme kokonaan uusia veroratkaisuja, kuten pääomaverotulojen osoittamista kunnille ja jäteveron laajentamista koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja.

- Uudet veroratkaisut on tehtävä niin, että ne eivät lisää tavallisten ihmisten maksutaakkaa taantumassa, siksi emme olisi hallituksen tavoin kiristäneet kiinteistöverotusta ja nostaneet asumisen kustannuksia. Lapsiperheet, vanhukset ja sairaat eivät saa joutua hallituksen politiikan haaksirikon maksumiehiksi.

Uutiset