Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Hallitus unohti perusterveydenhuollon

28. elokuuta 2008

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen on pettynyt hallituksen budjettiesitykseen. - Perusterveydenhuollon laadun parantamiseen ei ole osoitettu lainkaan riittävästi resursseja. Rapistuvat terveyspalvelut ovat arkipäivää monissa maamme kunnissa, mutta hallitus ei näytä tätä ihmisten huolta ymmärtävän.

- Budjettiesitys on tyly palveluiden ja tulonsiirtojen suhteen. Kuntatalouden vahvistaminen ja hyvinvointipalvelujen turvaaminen kunnissa tukisi jokaisen - ja etenkin lapsiperheiden ja ikääntyvien ihmisten - elämää. Kuntien talous on nyt pikemminkin vaarassa heikentyä entisestään. Samoin ikääntyminen edellyttäisi selvästi enemmän rahaa vanhustenpalveluiden kuntoon laittamiseen. Sitä ei budjetista löydy, Urpilainen harmittelee.

Tulevaan taantumaan ei Urpilaisen mielestä varauduta tarpeeksi monipuolisella keinovalikoimalla, vaan hallitus luottaa yksinomaan valtavien veronkevennysten taloutta elvyttävään voimaan.

- Tuloveroratkaisun ajoitus oli kasvun hidastumisen kannalta sinällään hyvä. Verotuksen painopistettä korjattiin riihessä SDP:n haluamaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kertyneitä resursseja pitäisi kohdentaa voimakkaammin pieni- ja keskituloisille sekä käyttää taloutta elvyttäviin julkisiin investointeihin. Hallituksen esitys työtulovähennyksestä on vielä liian selkiytymätön, jotta sen vaikutuksia voitaisiin kunnolla arvioida.

Urpilainen muistuttaa, että veropohjan tiiviydestä ja laajuudesta on huolehdittava. Hallituksen roiskimat kahden miljardin veronkevennykset ovat tehottomasti ja epäoikeudenmukaisesti kohdennettuja ja ylimitoitettuja.

Uutiset