Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen haluaa vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä turvallisuuspolitiikassa

11. helmikuuta 2009

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen näkee kansainvälisen tilanteen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon kannalta haastavaksi.
Talous- ja ilmastokriisit ovat lisänneet epävarmuutta sekä turvattomuutta.
Eriarvoisuus uhkaa kasvaa. Urpilainen näkee tilanteessa mahdollisuuden rakentaa jotain uutta.

- Suuret murrokset mahdollistavat uuden luomisen. Edessämme voi olla ikkuna uudenlaiseen globaaliin integraatioon - samaan tapaan kuin Euroopalla oli toisen maailmansodan jälkeen. Tällaisiin hetkiin tarttuminen edellyttää johtajuutta ja uskoa muutokseen. Esimerkiksi luottamuksen palauttaminen finanssimarkkinoihin vaatii toimia.

Suomalaisille on tärkeää, että maamme turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin säilyy luottamus. Hallituksen julkinen kinaaminen Nato-muotoilun sisällöstä on ollut Urpilaisen mielestä hämmentävää.

- Selonteon linjaus Suomen Nato-yhteistyöstä on SDP:n kannan mukainen. Suomi ei hae jäsenyyttä, mutta jatkaa aktiivista yhteistyötä ja pitää avoimena mahdollisuuden hakea jäsenyyttä. Linja on selkeä. Kuten presidentti totesi, Suomen Nato-linjauksessa ei ole tapahtunut muutosta. Tärkeää olisi, että hallitus pääsisi keskenään samaan loppupäätelmään.

Selonteossa esitetään merkittävää korotusta puolustusmäärärahoihin. Urpilainen ei hyväksy linjausta ja pitää sitä erityisen epäonnistuneena ajankohtaisten talousvaikeuksien keskellä.

- Hallitus on kävelemässä selontekoa työstäneen parlamentaarisen työryhmän yli puolustusmäärärahoissa. Pidämme tätä täysin kestämättömänä arvovalintana tilanteessa, jossa ihmisten arjen turvallisuus horjuu, maa vaipuu syvään taantumaan ja valtio ottaa muutenkin miljardikaupalla velkaa alentaakseen muun muassa veroja.

Itse selontekomenettelyä Urpilainen kehittäisi

- Yksi vaihtoehto voisi olla neljän vuoden välein laadittava Suomen turvallisuusstrategia ja kerran vuodessa annettava pääministerin ilmoitus.
Strategia ohjaisi turvallisuuteen kohdistuvia määrärahoja puolustushallintoa laajemmin.

SDP:lle on tärkeää, että Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin säilyy luottamus. Linjausten on perustuttava pitkäjänteisyyteen ja laajapohjaisuuteen, mutta myös ajanmukaisuuteen ja avoimuuteen.

LISÄTIETOJA: Jutta Urpilainen, gsm. 050 511 3059
TIEDOTE 11.2.2009

Urpilainen haluaa vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä turvallisuuspolitiikassa

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen näkee kansainvälisen tilanteen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon kannalta haastavaksi.
Talous- ja ilmastokriisit ovat lisänneet epävarmuutta sekä turvattomuutta.
Eriarvoisuus uhkaa kasvaa. Urpilainen näkee tilanteessa mahdollisuuden rakentaa jotain uutta.

- Suuret murrokset mahdollistavat uuden luomisen. Edessämme voi olla ikkuna uudenlaiseen globaaliin integraatioon - samaan tapaan kuin Euroopalla oli toisen maailmansodan jälkeen. Tällaisiin hetkiin tarttuminen edellyttää johtajuutta ja uskoa muutokseen. Esimerkiksi luottamuksen palauttaminen finanssimarkkinoihin vaatii toimia.

Suomalaisille on tärkeää, että maamme turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin säilyy luottamus. Hallituksen julkinen kinaaminen Nato-muotoilun sisällöstä on ollut Urpilaisen mielestä hämmentävää.

- Selonteon linjaus Suomen Nato-yhteistyöstä on SDP:n kannan mukainen. Suomi ei hae jäsenyyttä, mutta jatkaa aktiivista yhteistyötä ja pitää avoimena mahdollisuuden hakea jäsenyyttä. Linja on selkeä. Kuten presidentti totesi, Suomen Nato-linjauksessa ei ole tapahtunut muutosta. Tärkeää olisi, että hallitus pääsisi keskenään samaan loppupäätelmään.

Selonteossa esitetään merkittävää korotusta puolustusmäärärahoihin. Urpilainen ei hyväksy linjausta ja pitää sitä erityisen epäonnistuneena ajankohtaisten talousvaikeuksien keskellä.

- Hallitus on kävelemässä selontekoa työstäneen parlamentaarisen työryhmän yli puolustusmäärärahoissa. Pidämme tätä täysin kestämättömänä arvovalintana tilanteessa, jossa ihmisten arjen turvallisuus horjuu, maa vaipuu syvään taantumaan ja valtio ottaa muutenkin miljardikaupalla velkaa alentaakseen muun muassa veroja.

Itse selontekomenettelyä Urpilainen kehittäisi

- Yksi vaihtoehto voisi olla neljän vuoden välein laadittava Suomen turvallisuusstrategia ja kerran vuodessa annettava pääministerin ilmoitus.
Strategia ohjaisi turvallisuuteen kohdistuvia määrärahoja puolustushallintoa laajemmin.

SDP:lle on tärkeää, että Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin säilyy luottamus. Linjausten on perustuttava pitkäjänteisyyteen ja laajapohjaisuuteen, mutta myös ajanmukaisuuteen ja avoimuuteen.

LISÄTIETOJA: Jutta Urpilainen, gsm. 050 511 3059
TIEDOTE 11.2.2009

Urpilainen haluaa vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä turvallisuuspolitiikassa

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen näkee kansainvälisen tilanteen
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon kannalta haastavaksi.
Talous- ja ilmastokriisit ovat lisänneet epävarmuutta sekä turvattomuutta.
Eriarvoisuus uhkaa kasvaa. Urpilainen näkee tilanteessa mahdollisuuden rakentaa jotain uutta.

- Suuret murrokset mahdollistavat uuden luomisen. Edessämme voi olla ikkuna uudenlaiseen globaaliin integraatioon - samaan tapaan kuin Euroopalla oli toisen maailmansodan jälkeen. Tällaisiin hetkiin tarttuminen edellyttää johtajuutta ja uskoa muutokseen. Esimerkiksi luottamuksen palauttaminen finanssimarkkinoihin vaatii toimia.

Suomalaisille on tärkeää, että maamme turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin säilyy luottamus. Hallituksen julkinen kinaaminen Nato-muotoilun sisällöstä on ollut Urpilaisen mielestä hämmentävää.

- Selonteon linjaus Suomen Nato-yhteistyöstä on SDP:n kannan mukainen. Suomi ei hae jäsenyyttä, mutta jatkaa aktiivista yhteistyötä ja pitää avoimena mahdollisuuden hakea jäsenyyttä. Linja on selkeä. Kuten presidentti totesi, Suomen Nato-linjauksessa ei ole tapahtunut muutosta. Tärkeää olisi, että hallitus pääsisi keskenään samaan loppupäätelmään.

Selonteossa esitetään merkittävää korotusta puolustusmäärärahoihin. Urpilainen ei hyväksy linjausta ja pitää sitä erityisen epäonnistuneena ajankohtaisten talousvaikeuksien keskellä.

- Hallitus on kävelemässä selontekoa työstäneen parlamentaarisen työryhmän yli puolustusmäärärahoissa. Pidämme tätä täysin kestämättömänä arvovalintana tilanteessa, jossa ihmisten arjen turvallisuus horjuu, maa vaipuu syvään taantumaan ja valtio ottaa muutenkin miljardikaupalla velkaa alentaakseen muun muassa veroja.

Itse selontekomenettelyä Urpilainen kehittäisi

- Yksi vaihtoehto voisi olla neljän vuoden välein laadittava Suomen turvallisuusstrategia ja kerran vuodessa annettava pääministerin ilmoitus.
Strategia ohjaisi turvallisuuteen kohdistuvia määrärahoja puolustushallintoa laajemmin.

SDP:lle on tärkeää, että Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin linjauksiin säilyy luottamus. Linjausten on perustuttava pitkäjänteisyyteen ja laajapohjaisuuteen, mutta myös ajanmukaisuuteen ja avoimuuteen.

LISÄTIETOJA: Jutta Urpilainen, gsm. 050 511 3059

Uutiset