Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen Kokkolassa: Keski-Pohjanmaata puolustettava hallitusohjelmassa

27. maaliskuuta 2011

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen puhui sunnuntaina keskipohjalaisten demareiden vaalijuhlassa Kokkolassa. Vaalijuhlassa esiteltiin keskipohjalaiset sosialidemokraattiset eduskuntavaaliehdokkaat ja nautittiin kulttuuriohjelmasta, jota tarjosi mm. Maarit ja Sami Hurmerinta. Puheessaan Urpilainen kävi läpi SDP:n työn ja oikeudenmukaisuuden vaaliohjelmaa.

- Ohjelmastamme löytyy paljon konkreettisia työllisyyttä tukevia tavoitteita, jotka hyödyttävät myös Keski-Pohjanmaata. Yksi näistä on työllistävät liikenneinvestoinnit, joita olemme halukkaita tekemään seuraavalla vaalikaudella. Seinäjoki-Oulu-ratahanke on koko valtakunnan kannalta tärkeä hanke ja sen rahoitus on turvattava, totesi Urpilainen.

Urpilaisen mukaan SDP haluaa myös tehdä oikeudenmukaisuustekoja, jotta yhteiskunnan eriarvoisuutta voidaan vähentää. Hänen mukaan viime vuosina eriarvoisuus niin ihmisten kuin alueiden välillä on kasvanut.

- Tavoitteenamme on säätää seuraavalla vaalikaudella vanhuspalvelulaki. Siinä määriteltäisiin mitoitus ja kriteerit hyvälle hoidolle. Näin tasavertaisuutta vanhustenpalveluissa voitaisiin lisätä. Tämä auttaisi myös keskipohjalaisia ikäihmisiä, koska Keski-Pohjanmaalla vanhustenhoidossa on tutkimusten mukaan heikoiten huomioitu henkilöstömäärän riittävyys. Lain rinnalle tarvitaan myös kunnille rahoitus lain toteuttamiseen, Urpilainen vaati.

Kaksi keskipohjalaisten demareiden tavoitetta hallitusohjelmaan

Urpilainen paalutti puheessaan myös kaksi keskipohjalaisten demareiden tavoitetta seuraavaan hallitusohjelmaan.

- Haluamme hallitusohjelmaan kirjauksen, jolla turvataan korkeakoulupalvelut jatkossakin maan eri osissa - myös Keski-Pohjanmaalla. Kokkolan yliopistokeskus ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ovat tärkeässä roolissa maakunnan työllisyyden kannalta. Niiden toimintaedellytyksiä pitää kehittää seuraavan neljän vuoden aikana - ei heikentää, linjasi Urpilainen.

Jutta Urpilaisen mukaan ihmisten eriarvoisuus palveluiden saannissa näkyy erityisesti terveyspalveluissa. Lompakon paksuus määrittelee entistä enemmän, kuka saa terveyspalveluita ja kuka ei.

- Tavoitteenamme on säilyttää Keski-Pohjanmaalla keskussairaala, jolla turvataan alueemme asukkaille laadukkaat erikoissairaanhoidon palvelut. Tätä tukeva kirjaus on tavoitteemme hallitusohjelmaan. Erikoissairaanhoidon ohella on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä perusterveydenhuollon vahvistamiseen.

Uutiset