Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

URPILAINEN KYSYY MAISTERIHAUTOMOSTA

08. joulukuuta 2006

Kansanedustaja Jutta Urpilainen on jättänyt valtioneuvostolle kirjallisen kysymyksen, jossa hän perää asianomaiselta ministeriltä vastausta siihen, miten Chydenius Instituutin maisterihautomon rahoitus voidaan jatkossa turvata.

Maisterihautomo hanke on saanut 10 -vuotisen historiansa ajan opetusministeriön hankerahaa. Ministeriön tämän hetken kanta on kuitenkin se, että maisterihautomon rahoittamista projektina ei jatkettaisi. Yliopistot puolestaan eivät ole valmiita ottamaan yhden henkilötyövuoden resurssia vaativaa toimintaa vastuulleen.

Kansanedustaja Urpilaisen mielestä hautomon menestystarina vaatisi kuitenkin ehdottomasti jatkoa. Maisterihautomon tuella on valmistunut tähän mennessä 400 maisteria ja parhaillaan opinnäytetyötään ohjauksessa tekee noin 550 opiskelijaa. Koko maassa arvellaan olevan noin 15 000 sellaista opiskelijaa, joilta puuttuu loppututkinto keskeneräisen pro gradu - tutkielman vuoksi.

- Ilman maisterihautomon tukea monta maisteritutkintoa olisi jäänyt saamatta. Kokkolalainen maisterihautomoidea on myös osoittanut toimivuutensa laajemminkin, sillä sovelletaan eri korkeakouluissa ympäri Suomen. Voidaankin sanoa, että Kokkolan yliopistokeskuksen maisterihautomo palvelee koko Suomea, toteaa kansanedustaja Jutta Urpilainen.

Uutiset