Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: Maan terveyskeskukset laaturemonttiin

02. syyskuuta 2008

Hallituksen budjettiesityksessä perusterveydenhuollon laadun parantamiseen ei ole osoitettu SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mukaan riittävästi resursseja.

- Tämä on budjetissa erittäin vakava puute. Kuntatalouden vahvistaminen ja hyvinvointipalvelujen turvaaminen kunnissa tukisi jokaisen suomalaisen elämää.

Urpilainen puhui tiistaina SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

- Edellisten hallitusten hoitotakuun muodossa tekemän työn jälkeen nykyinen porvarihallitus ei ole tehnyt perusterveydenhuollon suhteen mitään. Esitänkin, että nyt on käynnistettävä hanke, olla kaikki maan terveyskeskukset laitetaan laaturemonttiin. Väestön terveyserojen kasvu on pysäytettävä ja niitä on voimakkaasti kavennettava sekä taattava jokaisella avun tarvitsijalla laadukas palvelu kohtuullisessa ajassa.

Urpilaisen mukaan SDP kannattaa vastuullisia veronalennuksia, jotka on toteutettu taloudellisesti tehokkaalla ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

- Meille on selvää, että työnteon kannustavuuden vuoksi kenenkään ansiotuloverotuksen ei tule kiristyä. Ennen kaikkea ostovoiman vahvistamista tarvitsevat kaikkein pienituloisimmat, kuten pieneläkeläiset.

- Mielestämme tehokkaita keinoja kansalaisten välisten tuloerojen tasaamiseen ovat progressiivinen tuloverotus ja tuloharkintaiset tulonsiirrot. Näiden kanssa päällekkäinen palvelumaksu?jen tuloharkinta aiheuttaa kuitenkin kannustinongelmia, kun lisäansiot vähentävät joitain tulonsiirtoja - tai johtavat verojen ja maksujen päällekkäiseen progressioon. Käytännön esimerkki tästä on tuloharkintainen päivähoitomaksu. SDP:n esittämä maksuton varhaiskasvatus olisikin ratkaisu kannustinloukkuihin monessa pieni- ja keskituloisessa lapsiperheessä.

Urpilainen muistutti samalla hallitusta siitä, että julkisen kulutuksen lisääminen palvelupanostusten kautta olisi veronalennuksia varmempi tapa varautua odotettavissa olevaan laskusuhdanteeseen.

- Vanhasen porvarihallituksen veroalepolitiikka on ylimitoitettua ja kohdistettu väärin, sillä ei ole mitään takeita siitä, että valtava veronkevennyspotti kiertäisi epävarmassa taloudellisessa tilanteessa kulutukseen. Nyt tehdyt suurituloisille suunnatut veronkevennykset voivat yhtä hyvin päätyä säästämiseen tai ulkomaisiin sijoituksiin hyödyntämättä kansantalouttamme vaikeassa suhdannetilanteessa.

Kaukasuksen kriisistä Urpilainen totesi, että Georgian yritys sotilaallisin keinoin muuttaa Etelä-Ossetiassa vallinnutta tilannetta ja Venäjän suhteeton voimankäyttö tähän vastauksena eivät olleet hyväksyttäviä.

- Sotatoimet ovat horjuttaneet vakavasti luottamuksen ilmapiiriä kansainvälisissä suhteissa. Samoin on tehnyt alueellisen suvereniteetin loukkaaminen sekä separatistialueiden itsenäisyyden tunnustaminen, jonka kansainvälinen yhteisö laajasti ja oikeutetusti on jo tuominnut.

Uutiset