Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen nosti esille kolme menestystekijää

29. kesäkuuta 2015

Kansanedustaja Jutta Urpilainen osallistui lauantaina Kokkolassa Anders Chydenius-seminaariin. Hän muistutti omassa puheenvuorossaan Suomen talouden kolmoishaasteesta: pitkittynyt eurokriisi, teollisuuden rakennemuutos ja julkisen talouden velkaantuminen haastavat kaikki Suomea samaan aikaan.

- Viime vaalikaudella vastattiin kaikkiin kolmeen haasteeseen yhtä aikaa. Ratkottiin eurokriisiä, tehtiin kasvupanostuksia muunmuassa liikenneinvestointeihin, hillittiin velkaantumista sopeutustoimilla sekä käynnistettiin rakenneuudistuksia. Näyttää siltä, että uusi hallitus jatkaa samalla suunnitelmalla, mutta keinot ovat erilaiset, totesi Urpilainen.

Urpilainen nosti esille puheenvuorossaan Kokkolan seudun ja Keski-Pohjanmaan kolme menestystekijää.

- Tarvitsemme jatkossakin vahvaa osaamispohjaa ja tutkimusta sekä tuotekehitystä. Siksi hallituksen koulutukseen suunnitellut leikkaukset huolestuttavat.

- Liikenneverkosto on talouden verisuonisto, siksi sen kunnosta tulee pitää huolta. Seinäjoki-Oulu -ratahankkeen loppuunsaattaminen on välttämätöntä mutta sen lisäksi olisi tärkeää pystyä mm. syventämään sataman syväväylää 14 metriin ja puuttua valtatie 8:n pullonkauloihin. Näihin olisi tärkeää löytää rahoitusta esimerkiksi suunnitelluista korvausvelkarahoista.

- Suurteollisuuden sekä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvystä sekä toimintaedellytyksistä tulisi huolehtia. Tässä tärkeässä roolissa on muunmuassa energian hinta sekä kuljetuskustannukset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aloittaviin yrityksiin, joiden osalta starttirahat ovat ELY-keskuksen alueellamme loppumassa. Nyt olisi välttämätöntä löytää nopeasti lisärahoitusta esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön budjetin sisällä, jotta noin 40-50 uutta yritystä pääsee aloittamaan tämän vuoden aikana toimintansa.

Lisätietoja: Jutta Urpilainen p. 050 511 3059

Uutiset