Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen: SDP:n veropolitiikka kannustaa työhön ja ympäristönsuojeluun

12. elokuuta 2008

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen puhereferaatti
Puolueen ja eduskuntaryhmän johdon kesäkokous Salossa 12.8.2008
"SDP:N VEROPOLITIIKKA KANNUSTAA TY-H-N JA YMPÄRIST-NSUOJELUUN - HALLITUKSEN VEROPOLITIIKKA LISÄÄ TULOEROJA ENTISESTÄÄN. KYSE ON ARVOVALINNASTA."

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mielestä talouden taantumaan varauduttaessa Suomi tarvitsee kasvua tukevaa talouspolitiikkaa eikä hallituksen omia intressiryhmiä suosivaa jakopolitiikkaa, joka vaarantaa talouskehityksen.

- Haluamme taloudellisesti tehokkaita ja sosiaalisesti oikeudenmukaisia ratkaisuja. SDP tahtoo vahvistaa tiivistä ja laajaa veropohjaa, jotta palvelujen rahoitus voidaan turvata ja työn verotuksen keventäminen olisi jatkossakin mahdollista. Uhkaavaan taantumaan on varauduttava kohdentamalla veronkevennykset järkevällä tavalla sekä investoimalla tulevaisuuden kannalta olennaiseen: osaamiseen, hyvinvointipalveluihin sekä infraan.

"SDP:n verolinja tukee työntekoa ja ympäristöä"

Puheenjohtaja Urpilaisen mukaan SDP haluaa lisätä työnteon kannattavuutta, minkä tulisi olla veropolitiikan lähtökohta.

- Haluamme siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta pääomaveron ja välillisten verojen, kuten ympäristöverojen suuntaan. Näin rakennetaan Suomelle kestävää tulevaisuutta.

- Jäämme nyt odottamaan hallituksen toimia ekologisen verouudistuksen toteuttamisessa. SDP:n esittämä ns. windfall-vero on saanut tukea jo hallituksenkin piiristä, mutta tuki on jäänyt sanoiksi. Teot puuttuvat. Uuden veron avulla ns. tuulen tuomia tuloja energiayhtiöille voitaisiin verottaa. Windfall-veron potentiaaliseksi tuotoksi on varovaistenkin arvioiden mukaan ennakoitu 300 miljoonaa euroa. Vaihtoehdottomuuden aika on ohi.

Tuloveronkevennykset kohdennettava viisaasti - Kataisen "tasamalli" on huijausta

- Työn verotusta on kevennettävä. Valtiovarainministeri Katainen myy veronalennuslinjaansa kansalle "tasamallina", vaikka se kasvattaa tuloeroja entisestään. Kun Kataisen mallissa suurituloinen saa yli kolminkertaisesti sen mitä pienituloinen, on huijausta puhua "tasamallista". Kokoomus "varmaan ajattelee, että suomalaiset eivät ymmärrä". SDP on varma, että suomalaiset ymmärtävät ja tulevat kertomaan kantansa hallituksen arvovalinnasta. Kataisen linja on vastoin suomalaisten perusarvoja - oikeudenmukaisuutta ja lähimmäisyyttä. En usko tämän tuloeroja kasvattavan linjan menevän edes budjettiriihessä läpi - eduskunnasta puhumattakaan.

- Kaikkein pienituloisimpien asemaa pitäisi lisäksi parantaa nostamalla kunnallista perusvähennystä siten, että valtio kompensoi kunnille muutokset. Osa perusvähennyksen korottamisesta menisi pienimpien ansiotulojen verotuksen keventämiseen. Suurin osa parantaisi niiden kaikkein köyhimpien ihmisten asemaa, joiden tulot muodostuvat suurelta osin tai kokonaan eläkkeistä tai muista tulonsiirroista. Nyt on lähimmäisyyden aika.


"Hallitus alimitoittanut tukensa kunnille - SDP:n viestiä lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluiden parantamisesta ei ole kuultu"

Urpilaisen mukaan hallitus on alimitoittanut tukensa kunnille, joista moni kamppailee taloutensa kanssa ja on pakotettu nostamaan veroprosenttia.

- Hallitus teki jo aiemmin ratkaisun, jolla se korotti asiakaspalvelumaksuja, mutta päätti samalla leikata niiden tuoton pois kunnilta. Samalla kun velvoitteet lisääntyvät, on hallitus valmis vahvistamaan kuntien resursseja ainoastaan murusilla, kun niitä verrataan veronkevennysten määrään. Lisätulot tulisikin ilman muuta tulouttaa kunnille, jotka voisivat käyttää varat palvelujen kehittämiseen.

- SDP haluaa panostaa kuntapalveluihin. Palveluita tulisi tarkastella investointeina tulevaisuuteen: panostamalla tänään esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointiin voidaan välttää paljon suurempi inhimillinen kärsimys ja hintalappu myöhemmässä vaiheessa. Politiikan tekemiseen tarvitaankin näkemyksellisyyden lisäksi rohkeutta.

- Tärkeintä on lisätä koulutus- ja hyvinvointipanostuksia kunnille. Ensi vuodesta alkaen kuntien menot ovat kasvamassa selvästi tuloja nopeammin. Talouden taantuessa tilanne saattaa kärjistyä entisestään. Hallitus on alimitoittanut tukensa kunnille. SDP:n viestiä lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluiden parantamisesta ei ole kuultu. Tulevaisuusinvestointien osalta odotammekin hallituksen budjettiriiheltä linjanmuutosta.

Uutiset