Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen toivoo hallituksen aktivoituvan kansainvälisessä ilmastopolitiikassa

14. heinäkuuta 2008

TIEDOTE

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen haluaa Suomelta aktiivisempaa roolia kansainvälisen ilmastopolitiikan edistämiseksi.

- Uskon, että Suomella voi olla kokoaan suurempi rooli kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Toisaalta Suomi voi näyttää esimerkkiä siitä, että vähähiilinen talous voidaan yhdistää vaurauteen ja hyvinvointiin. Toisaalta Suomi voi toimia sopimusneuvottelujen kannustajana niin EU:ssa kuin kahdenvälisesti. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aktiivisuus onkin nyt palautettava. Silloin olimme aktiivisia niin Yhdysvaltain kuin Aasiankin suuntaan. Hatunnosto Vanhaselle ja Tuomiojalle siitä.

- Ilmastonmuutoksen torjunta on nostettava Suomen EU-politiikan kärkeen, mikäli halutaan vaalia kansalaisten luottamusta Euroopan unioniin. Ilmastonmuutos on paras esimerkki sellaisesta globaalista haasteesta, jonka ratkaisemisessa tarvitaan EU:n johtajuutta.

"Mahdollisuus SDP:n ja vihreiden hyvälle yhteistyölle"

Urpilainen muistuttaa, että kansainvälinen ilmastopolitiikka tarjoaa suuria mahdollisuuksia Suomen kaltaisille tekniikan kehityksen kärkimaille. Esimerkiksi Suomen viennistä energiateknologian vienti on jo nyt viitisen prosenttia.

SDP:n odotukset kohdistuvat muun muassa valtioneuvoston ilmastopoliittiseen tulevaisuusselontekoon, jonka valmistelua johtaa ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen (vihr). Puheenjohtaja Urpilainen uskoo, että kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on mahdollisuudet SDP:n ja vihreiden hyvälle yhteistyölle.

- Juuri päättynyt G8-kokous osoitti, että kansainvälinen ilmastopolitiikka on noussut hallitusten johtajatason aiheeksi keskeisissä teollisuusmaissa. Meillä se tuntuu olevan vain ympäristöministerin asialistalla. Joko sitä ei koeta tärkeäksi tai ei uskota Suomen kansainvälisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Toivonkin kaikella ystävyydellä, että pääministeri ja ulkoministeri ottavat kansainvälisen ilmastopolitiikan yhdeksi kärkiteemakseen. Presidentti Halonen on antanut tässä hyvää esimerkkiä.

"Haaste ulkoministeri Stubbin USA-vierailulle"

Urpilaisen mukaan G-8:n ilmastolupaukset jäävät tyhjiksi, mikäli konkreettisista päästörajoituksista ei päästä sopimukseen.

- Yhdysvallat on tässä avainasemassa. EU:n on käytettävä aikaa ja poliittista energiaa ilmastopoliittiseen sillanrakennukseen. Suomen on oltava asiassa aktiivinen, kun EU keskustelee transatlanttisen yhteistyön tiivistämisestä Ranskan puheenjohtajakaudella. Ei toivoisi, että Nato-yhteistyö jää ainoaksi painopisteeksi näissä keskusteluissa. Toivon myös, että ulkoministeri Alexander Stubb nostaa ilmastoasiat kärkiaiheeksi tapaamisessaan Yhdysvaltain ulkoministeri Condoleezza Ricen kanssa.

- Nyt olisi kehitettävä ilmastosopimusta, johon Yhdysvallat voi liittyä presidentin vaihduttua. Yhdysvaltojen mukaansaaminen on myös avain Kiinan ja Intian houkuttelussa ilmastotalkoisiin. Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on kriittistä, että myös nopeasti kehittyvissä maissa päästöjen kasvua pystytään hillitsemään samalla, kun teollisuusmaiden päästöjä vähennetään radikaalisti.

Urpilainen jatkaa Uusi SDP -kiertuettaan keskiviikkona Poriin.

Uutiset