Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen toivoo Japanin auttamista ja esittää maanjäristysalueiden ydinvoimarakentamisen uudelleen arviointia

12. maaliskuuta 2011

Japania kohdanneet luonnonmullistukset ovat järkyttäneet myös meitä suomalaisia. Maanjäristykset ja niitä seurannut tsunami olivat mittaluokaltaan poikkeuksellisen suuria. Japania ja sen kansaa on kohdannut kriisi. Nyt on tehtävä kaikki mahdolliset toimet, jotta alueella olevien ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan. Myös kansainvälisen yhteisön on oltava valmis auttamaan kaikin tavoin. Suomen on oltava valmis tarjoamaan käytännöllistä ja taloudellista apuaan humanitäärisen katastrofin seurausten vähentämiseksi, toteaa Urpilainen.
Maanjäristyksen seurauksena tapahtunut ydinvoimaonnettomuus on otettava äärimmäisen vakavasti. Ydinlaitosten turvallisuuteen pitää suhtautua kaikella vakavuudella ja laitosten käyttöön liittyneet ongelmat ottaa perinpohjaiseen selvittelyyn.

Nyt tarvitaan laajempi selvitys korkean maanjäristysriskin alueiden ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelyistä. Selvitys sopisi Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n tehtäväksi. Samalla on otettava keskustelun kohteeksi ydinvoimaloiden sijoittaminen korkean maanjäristysriskin alueille. Suomi voisi olla aloitteellinen kansainvälisen keskustelun aikaan saamiseksi, koska Suomella on ydinenergiaturvallisuuden alueella arvostettu asema. On lähdettävä valmistelemaan kansainvälistä sopimusta, jolla säännellään, ettei korkean riskin alueille rakenneta ydinvoimaa, ehdottaa Urpilainen.

On syytä käydä lävitse myös Suomen omat ydinturvallisuuskäytännöt ja katsoa läpi onko niissä muutostarpeita tai tarvetta tiukentaa määräyksiä, toteaa Urpilainen.

Uutiset