Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen torjuu tasaverokehityksen

16. huhtikuuta 2011

Haluan kiittää Bengt Gustavssonia hänen kirjoituksestaan (KP 14.4.). Siinä kuvattiin hyvin niitä oikeistolaisia asenteita, jotka ovat nykyisen yhteiskuntakehityksemme taustalla. Itse en halua Suomea, joka perustuu työtään tekevän palkansaajaväestön vähättelyyn ja heidän työsuhde- ja eläketurvansa heikentämiseen. Enkä myöskään halua Suomea, jossa tulojen mukaisesta progressiivisesta verotuksesta siirrytään kohti tasaverotusta.

Rikkain prosentti Suomen väestöstä sai viime vuonna 1000 miljoonaa euroa verovapaita osinkoja. Siis verovapaita osinkoja. Samaan aikaan pieni- ja keskituloiset työssäkäyvät lapsiperheet ja eläkeläiset maksavat tuloistaan tunnollisesti veroja. Eihän tämä voi olla oikein. Veroja on maksettava veronmaksukyvyn mukaan. Rikkaiden vapauttamiselle veronmaksusta ei ole perusteita. Osinkotulojen verovapautta ei voi perustella edes kasvuyrittäjyyden kannustamisella. Tämän on viisaasti todennut myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Sixten Korkman (SK 11.3.). Siksi keskustakokoomuslaisella verolinjalla on uskottavuusongelma.

SDP ei ole kiristämässä ansiotuloveroa, koska haluamme säilyttää työnteon kannustavana. Tästä hyötyy myös yrittäjä, joiden tuloista noin 70 prosenttia on ansiotuloja. SDP ei myöskään halua korottaa yritysveroa, koska haluamme Suomeen työllistäviä investointeja.

Työllisyyssyistä emme myöskään kannata energiaverojen ja arvonlisäveron korotuksia, joita keskustakokoomuslainen hallitus on tehnyt. Energiaverojen korotukset heikentävät vientiteollisuutemme kilpailukykyä, joten niillä on vakavia työllisyysvaikutuksia. Keskustan ja Kokoomuksen kannattamat alv-korotukset taas iskevät palvelusektorin yrityksiin. Viimeksi näitä huolia nosti esiin espoolainen pienyrittäjä, joka piti alv-korotusta virheenä ja työntekoon kohdistuvana lisäverona (HS 14.4.).

On syytä muistaa, että näiden tasaverojen korotukset nostavat energialaskuja ja jokapäiväisiä elinkustannuksia. Tämä hintojen nousu rokottaa kaikkia riippumatta kansalaisten tulotasosta. Eihän tämä voi olla oikein. Tämän vuoksi emme halua nostaa kulutusveroja, mikä vähentäisi kokonaisverotuksen progressiivisuutta. Sen sijaan haluamme myös pääomatulot progressiivisen verotuksen piiriin. Nykyinen pääomatuloveron prosentti on aina 28 riippumatta tulojen suuruudesta, vaikka ansiotulojen verotuksessa veroprosentti nousee tulojen mukaan. Tämä ansio- ja pääomatulojen verotuksen erilaisuus on johtanut verokikkailuun, jossa osa ihmisistä on voinut "porsaanreikien" turvin nostaa palkkatulojaan pääomatuloina. Sekään ei ole oikein.

Vetoan keskipohjalaisiin palkansaajiin, lapsiperheisiin ja eläkeläisiin, jotta äänestätte näissä vaaleissa omantuntonne mukaan. Vetoan myös keskipohjalaisiin yrittäjiin, jotka tunnetusti ymmärtävät työn ja pääoman välisen liiton. Yrittäjäkään ei menesty ilman työntekijöitä. Työrauha syntyy oikeudenmukaisuudesta, johon päästään yhdessä sopien. Äänestetään yhdessä suomalaisen hyvinvointivaltion ja sopimusyhteiskunnan puolesta.

Uutiset