Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vaatii hallitukselta selvitystä finanssikriisin vaikutuksista kunnille

11. lokakuuta 2008

Urpilainen vaatii hallitukselta selvitystä finanssikriisin vaikutuksista kunnille

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilaisen mukaan hallituksen pitäisi antaa pikaisesti eduskunnalle selvitys finanssikriisin vaikutuksista kuntiin ja julkisiin palveluihin. - Finanssikriisillä on suoria seurauksia kuntiemme taloudelle.

- Haluan, että hallitus selvittää nopeasti, miten rahamarkkinoiden epävakaus vaikuttaa suunniteltujen kuntainvestointien rahoitukseen. Hallituksen pitäisi samoin tehdä perusteellinen analyysi siitä, ovatko kuntien ja tavallisten ihmisten eri rahoituslaitoksiin sijoittamat varat turvassa.

- Kuntatalouden ongelmat näkyvät siinä, että kuntien ja esimerkiksi Kevan sijoitusten arvot ovat laskeneet pörssikurssien mukana. Kuntien suorat sijoitukset osakkeisiin ja muihin rahoitusinstrumentteihin olivat tämän vuoden alussa noin 1 500 miljoonaa euroa. Ne ovat tämän vuoden aikana supistuneet lähes puoleen. Tämä johtanee merkittäviin taseiden alaskirjauksiin. Hyvään tuottoon kuuluva riski näyttää nyt toteutuvan karulla tavalla.

Urpilainen muistuttaa, että monet kunnat ovat valmistelleet talousarvioitaan valoisampien talousnäkyminen perusteella. - Maan hallituksen ja kuntien olisikin nyt yhteistyössä tarkasteltava taloustilannetta, jotta kuntapalveluille voidaan varmistaa realistinen rahoituspohja.

Peruspalvelujen turvaamissuunnitelma valmisteluun

Urpilaisen mukaan finanssikriisi vaikuttaa väistämättä suomalaisten peruspalveluiden rahoituspohjaan. - Yksityisissä terveys- ja vanhuspalveluissa toimijoina ja yritysten osakkeenomistajina on merkittävä määrä kansainvälisiä sijoittajia. Nämä yritykset hoitavat myös julkista palvelutehtävää. Onko näiden rahoitustilanne hallinnassa?

- Takaako hallitus, että näiden yritysten pääomia ei olla nyt siirtämässä muualle? Miten hallitus tällaisessa tilanteessa aikoo turvata peruspalveluiden toimivuuden? Terveydenhuollossa ei saa syntyä tilannetta, että ihmisille elintärkeät palvelut kaatuisivat yksityisten firmojen vaikeuksiin. Yksityisen rahoituksen haavoittuvaisuus vaikuttaa peruspalvelujen järjestämiseen ja julkisen palvelutuotannon merkitys korostuu.

- Terveys-, koulutus- ja turvallisuuspalveluita ei saa päästää heiluvien ja epävakaiden markkinoiden armoille. Yhteiskunnan ohjausta olisi päinvastoin lisättävä ihmisten perusturvallisuuden takaamiseksi. Hallituksen pitäisikin käynnistää strateginen suunnittelu peruspalvelujen turvaamiseksi maamme kunnissa.

Urpilainen puhui lauantaina Kotkan työväenyhdistyksen 120-vuotisjuhlassa.

Uutiset