Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vaatii muita puolueita ottamaan kantaa työelämän pelisääntöihin

13. marraskuuta 2010

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen nostaa työelämän kehittämisen keskeiseksi tulevaisuushaasteeksi, jossa Suomen on onnistuttava. Hän korostaa työn merkitystä sekä yksittäiselle ihmisille että hyvinvointiyhteiskunnalle.

Isoksi haasteeksi hän nostaa työelämän pelisääntöjen laittamisen kuntoon. SDP esitti aiemmin laajaa työelämän reformia.
- Työelämän valuvikojen korjaaminen on poliittisesta tahdosta kiinni. Eri puolueiden pitäisikin ottaa osaa työelämän pelisääntökeskusteluun. SDP on esittänyt harmaan talouden suitsemista monipuolisin toimenpitein, joilla parannettaisiin työelämään liittyvää lainsäädäntöä, vahvistettaisiin resursseja ja tehostettaisiin valvontaa.

-Mitä mieltä muut puolueet ovat? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin toistaiseksi ainoastaan SDP on selkeästi vastannut. Hallituksen on mahdollisuus antaa selkeitä vastauksia viimeistään ensi viikolla käytävässä välikysymyskeskustelussa.

Pohjanmaan sosialidemokraattien piirikokouksessa Kurikassa puhunut Urpilainen totesi hallituksen asettamasta harmaan talouden työryhmästä, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta asioiden loputon siirtely työryhmiin ja siitä edelleen seuraavan hallituksen pöydälle ei ole pidemmän päälle kestävää politiikkaa.

- SDP on esittänyt aiemmin osana työelämän laajempaa reformia kanneoikeuden antamista ammattiliitoille, tilaajavastuulain uudistamista siten, että pääurakoitsija vastaisi koko alihankintaketjun asianmukaisesta toiminnasta sekä työsuojelun resurssien vahvistamista. Vaihtoehtobudjetissamme vahvistaisimme lisäksi työelämän pelisääntöjen noudattamisen valvontaa. Nämä kaikki ovat konkreettisia keinoja, joiden toteuttaminen ei ole selvittämisestä kiinni.


Uutiset