Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vaatii pääministerin ilmoitusta työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi

01. toukokuuta 2009


SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii hallitukselta pääministerin ilmoitusta toimista työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi ja työllisyyden tukemiseksi. ? Jokaisen jäsenvaltion, EU-komission ja parlamentin sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen on sitouduttava maanosan yhteisiin talkoisiin talouskriisin katkaisemiseksi. Näin on toimittava myös Suomen porvarihallituksen, kun työttömyys uhkaa nousta jopa kymmeneen prosenttiin.Urpilaisen mukaan työttömyyden torjunta on nyt nostettava politiikan ykkösasiaksi. ? Kaikkien toimenpiteiden verotuksesta sosiaaliturvaan ja investoinneista omistajapolitiikkaan olisi tähdättävä työllisyyden tukemiseen. Me emme saa synnyttää uutta massatyöttömyyttä Suomeen.? Työttömyyttä vastaan taistellakseen Eurooppa tarvitsee talouspolitiikan yhteensovittamista eri valtioiden kesken. Työllisyyden parantamista on tuettava Euroopan unionin omin toimin ja resurssein. Siksi Euroopan unioni tarvitsee yhteisen työllisyyssopimuksen, joka rakentuu neljän pilarin varaan.? Ensinnäkin unionin budjettivaroja on käytettävä nopeasti kasvavan työttömyyden vähentämiseen. Unionin on tuettava sellaista toimintaa, jonka avulla uusien työpaikkojen synty tulevaisuudessa tehdään mahdolliseksi. Koko Euroopan laajuiset yhteiset investoinnit on saatava nopeasti liikkeelle.? Toiseksi tarvitsemme eurooppalaista kolmikantaa eli hallitusten, keskuspankin ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Olen erittäin pettynyt oikeistovetoisen unionin päätökseen kutistaa 7.5.2009 pidettäväksi aiottu työllisyyshuippukokous laajasta foorumista puheenjohtajatroikan tapaamiseksi. Tämä sotii sosiaalisen Euroopan periaatteita vastaan.? Kolmanneksi euroalue tarvitsee parempaa kasvuun ja työllisyyden parantamiseen tähtäävää talous-, finanssi- ja rahapolitiikkaa. Euroopan keskuspankin on otettava toiminnassaan voimakkaammin huomioon työllisyys- ja kasvupolitiikka hintavakauden ohella.? Neljänneksi Euroopan unionin budjettia on uudistettava niin, että resursseja kohdennetaan enemmän jatkossa innovaatioihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Taloudellisesti tervettä ja työllisyyttä luovaa eurooppalaista aluepolitiikkaa on tuettava. Maatalouden ympäristötuet on sidottava tiukemmin todellisiin ympäristöä suojeleviin toimiin.Urpilaisen mukaan Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa ratkaistaan maanosan suunta. ? Oikeistolaisen yltiökapitalismin ja ahneuden aika on päättymässä. Sosialidemokraatit haluavat muutosta EU:n arvovalintoihin. Käytännössä tämä valinta tapahtuu kahden ison poliittisen voiman eli konservatiivien ja sosialidemokraattien välillä. Vaihtoehdot ovat pelkistetysti markkinoiden Eurooppa tai ihmisten Eurooppa.

Urpilainen haastaa kaikki suomalaiset käyttämään äänioikeuttaan Euroopan parlamentin vaaleissa. ? EU-vaalien 41 prosentin äänestysprosentti olisi nostettava ainakin yli 50 prosentin.Urpilainen puhui vappuna sosialidemokraattien juhlissa Turussa ja Salossa.


Lisätietoja: Jutta Urpilainen, p. 050 511 3059


Uutiset