Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vaatii toimia veroparatiisien sulkemiseksi

25. tammikuuta 2009

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen perää Suomen hallitukselta kansainvälisen elvytyksen tehokasta toteutusta ja globalisaation demokraattisten pelisääntöjen vahvistamista. Urpilainen pitää veroparatiisien sulkemista ensiaskeleena finanssivalvonnan tehostamisessa.

- Finanssikriisi on Suomen ongelma, mutta se on ennen kaikkea globaali ongelma. Nyt tehtävien ratkaisujen täytyy olla globaaleja, aivan kuten ilmastonmuutoksessakin. Suomi ei ole erillinen lintukoto, jonka talous turvataan pelkällä talvisotahengellä.

Urpilaisen mukaan maan hallitus on laiminlyönyt globaalipolitiikkaa. Urpilainen muistuttaa, että myös tasavallan presidentti Tarja Halonen patisteli hallitusta kansainvälisen finanssivalvonnan tehostamiseen uuden vuoden puheessaan.

Urpilainen hahmottelee kolmea askelta finanssivalvonnan tehostamiseksi: veroparatiisien sulkeminen, nykyisten talousinstituutioiden uudistaminen ja uusien keinojen, kuten kansainvälisten verojen, käyttöönottoa.

- Ensimmäinen askel finanssivalvonnan tehostamisessa tulisi olla veroparatiisien sulkeminen. Pankkisalaisuuden taakse rahoja piilottelevat maat ja alueet tulisi taivuttaa hyväksymään sääntöjen muutos, tarvittaessa uhkaamalla sulkea ne kansainvälisen yhteistyön ulkopuolelle. Pankkisalaisuuden takana on piiloteltu kansallisille valvojille tuntemattomia riskejä. Tarvitsemme taistelua veronkiertoa ja rahanpesua vastaan.

- Toinen askel finanssivalvonnan tehostamisessa olisi toisen maailmansodan jälkeen hahmotellun kansainvälisen riskienhallinnan ottaminen todelliseen käyttöön. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) toimintamahdollisuuksia ja -valtuuksia tulisi vahvistaa ja sen pääoman riittävyys turvata. Samassa yhteydessä IMF:n hallinto voitaisiin uudistaa vastaamaan nykymaailman talouden voimasuhteita ja kansainvälistä oikeudenmukaisuutta.

- Kolmas askel olisi laajentaa kansainvälistä yhteistyötä finanssivalvonnassa. Jos Euroopan unioni ja sen ulkopuoliset suuret talousmahdit - ns. G-20 ryhmä - sopisivat valvontayhteistyöstä, se riittäisi kattamaan maailman finanssimarkkinat lähes kauttaaltaan. Myös esityksiä kansainvälisistä veroista ja maksuista olisi vakavasti tutkittava. Esimerkiksi kansainvälisen valuutanvaihtomaksun käyttöönottoa tulisi hallituksen edistää.

Urpilainen epäilee markkinaliberalististen aatemaailman jarruttaneen hallituksen toimia globalisaation demokraattisten pelisääntöjen vahvistamisessa.

- Kansainvälinen talous on karannut demokratian tavoittamattomiin. Talouden voimakkaampi demokraattinen ohjaaminen ei tarkoita markkinatalouden hylkäämistä. Kyseessä on sosialidemokraattinen talousajattelu, jossa julkinen valta ja yksityinen elävät toisiaan vahvistavassa kumppanuudessa.

Urpilainen puhui sunnuntaina Toijalan Työväenyhdistyksen 120-vuotisjuhlassa Akaalla.

Uutiset