Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vaatii yliopistokeskusten vakinaistamista

26. tammikuuta 2009

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen vaatii hallitusta vakinaistamaan yliopistokeskukset, joiden kehittämistä hän pitää myös koulutuspoliittisena tasa-arvokysymyksenä. Hänen mukaansa korkeakoulujen arviointineuvoston arviointi antaa vakinaistamiselle vahvat sivistys- ja elinkeinopoliittiset perusteet.

? On arvokas viesti, että korkeakoulujen arviointineuvosto näkee yliopistokeskuksilla tärkeän opetuksellisen ja tutkimuksellisen tehtävän. Työelämässä olevien koulutus ja alueen tarpeisiin fokusoitu tutkimusstrategia on luonteva linjavalinta. Tiivis yhteys emoyliopistoon ja yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa ovat kestävä perusta keskusten kehittämiselle.

Urpilainen peräänkuuluttaa kestävää ratkaisua yliopistokeskusten kirjaamisessa yliopistolakiin. Mikään löysä maininta lain perusteluissa ei hänen mukaansa riitä.

? Yliopistokeskusten kirjaaminen yliopistolakiin on tehtävä siten, että kirjaus turvaa yliopistokeskusten kehittämisen pysyvästi. Tämä lisäisi myös alueellisten toimijoiden valmiutta osallistua rahoitukseen. Olikin tärkeää, että arviointi puuttui myös yliopistokeskusten rahoitukseen. TEKESin ja Suomen Akatemian lisäksi vakinaistamisvaiheessa tarvitaan myös valtion panosta.

Urpilainen muistuttaa, että kun sosialidemokraatit lähtivät ajamaan yliopistokeskuksia, tavoitteena oli kuuden maakunnan yliopistopalvelujen vakinaistaminen.

? Yliopistokeskusten määrätietoinen kehittämistyö alkoi opetusministerin Maija Raskin aikana SDP:n kansanedustajien tekemän lakialoitteen pohjalta. Yliopistokeskusten kehittäminen vakiintui edellisen hallituksen aikana, jolloin yliopistokeskusten kehittämisellä oli hallitusohjelman tuki.

Urpilainen on luottavainen hallituksen toimiin nykyisen opetusministerin aikana, vaikka onkin ollut huolissaan kokoomuksen vastahankaisesta suhtautumisesta yliopistokeskuksiin.

? Luotan kuitenkin uuteen opetusministeriin, joka varmasti tuntee yliopistokeskusten hyödyt myös emoyliopistoille. Esimerkiksi laatupalkittu aikuiskoulutus Kokkolassa on tukenut merkittävästi Jyväskylän yliopiston tutkintotavoitteiden saavuttamista.

Uutiset