Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Urpilainen vastaa eläkkeistä ja kaksoisraiteesta

13. huhtikuuta 2011

Olen saanut toimia keskipohjalaisten edustajana eduskunnassa kahdeksan vuotta. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Pidän hyvänä, että kansalaiset seuraavat ja arvioivat toimiamme. Tähän kuuluu myös avoin keskustelu maakuntalehdessämme. Kiitos siitä. Haluan osaltani vastata muutamaan kysymykseen.

Kalervo Koski ja Pauli Kaljunen nostivat keskusteluun eläkeläisten aseman (KP 12.4.). Koski muistuttaa ansiokkaasti, että tasaverokehitys ja hintojen nousu ovat heikentäneet pieni- ja keskituloisten eläkeläisten toimeentuloa. Keskustakokoomuslaisen hallituksen tekemät energia- ja arvonlisäverojen korotukset ovat kohdistuneet kipeimmin pienituloisiin. Keskusta ja kokoomus lupailevat tasaverokiristysten jatkumista. Me sosialidemokraatit haluamme torjua tasaverokehityksen, jotta eläkeläisten ja muiden pienituloisten ostovoimaa ei heikennettäisi.

Olen ollut huolissani eläkeläisjärjestöjen ja puolueiden välisestä luottamuspulasta. Tämän vuoksi halusin, että SDP laatii eläkepoliittiset tavoitteensa yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton kanssa. SDP on näiden keskustelujen perusteella asettanut tavoitteeksi, että pieni- ja keskituloisten eläkeläisten tuloverotusta kevennetään. Parhaiten se tehdään korottamalla eläketulovähennyksen ja perusvähennyksen vaikutusta kunnallisverotuksessa. Palveluiden turvaamiseksi valtion tulee kompensoida tästä syntyvät kuntien menetykset. Myös asiakasmaksu- ja lääkemaksukatot on syytä yhdistää ja madaltaa, jotta terveys- ja lääkemenot eivät vaaranna eläkeläisten toimeentuloa.

Lisäksi SDP on sitoutunut ensi vaalikaudella siihen, että emme ole mukana leikkaamassa työeläkkeitä. Olemme sitoutuneet päättämään työeläkeindeksistä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa, koska työnantajat ja palkansaajat ovat työeläkkeiden rahoittajia. Me sosialidemokraatit olemme kuitenkin yhdessä eläkkeensaajien kanssa asettaneet tavoitteeksi, että eläkeläisjärjestöt otetaan mukaan selvitystyöhön eläkkeiden ostovoiman turvaamiseksi. Toivon, että näin voidaan lisätä eläkeläisten luottamusta asioiden tasapuoliseen tarkasteluun. Tässä yhteydessä tulee pohtia keinoja, kuinka indeksiparannuksia voisi kohdentaa pieni- ja keskituloisille eläkkeensaajille.

Myös alueen edunvalvonta on ollut tärkeä osa kansanedustajan työtäni. Alueemme kannalta keskeisimpiä hankkeita tällä hetkellä on Pohjanmaan radan peruskorjaus, jonka rahoituksen turvaaminen on erikseen mainittu SDP:n talousohjelmassa. Itse olen jo vuosien ajan kiirehtinyt myös Kokkola-Ylivieska kaksoisraidetta, jonka tärkeydestä nimimerkki PeeTee kysyi (KP 12.4.). Haluan todeta, että kaksoisraide on teollisuutemme ja satamamme tavaraliikenteelle elintärkeä investointi. Olen iloinen, että tavoitetta tuettiin myös maakuntalehtemme pääkirjoituksessa (KP 12.4.). Tämä on hyvä alku yli puoluerajat ylittävälle yhteistyölle ratahankkeen turvaamiseksi.

Kaljunen (KP 12.4.) toteaa aivan oikein, että SDP:n puheenjohtajaksi valinnan jälkeen en voinut osallistua aktiivisesti Neste Oilin hallintoneuvoston kokouksiin, minkä vuoksi jätin tehtävän yhtiökokouksessa. Haluan kuitenkin korjata käsityksen siitä, että saamani palkkiot olisivat jääneet omaan "plakkariin". Viime joulukuussa nimittäin lahjoitin nettopalkkiot hyväntekeväisyyteen. Kun puolet meni verottajalle, niin toisen puolikkaan saivat Lasten syöpäjärjestö Sylva (2000€), Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistys (2000€), Kokkolan läheiset ja omaishoitajat ry (2000€) sekä Kokkolan terveyskeskuksen vuodeosasto (1000€).

Kaljunen, joka vastusti nuoren demarinaisen valintaa eduskuntaan jo kahdeksan vuotta sitten, ennakoi nyt työni päättymistä Mona Sahlinin tapaan. Totean nöyrin mielin, että tämä on täysin kansalaisten käsissä. Hän mainitsemansa gallupluvut ovat Mtv3:n ja Hesarin mukaan tosin kääntyneet nousuun, joten työn ja oikeudenmukaisuuden linjalle näyttää olevan myös kannattajia.

Uutiset