Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Velkaantuminen pysäytettävä vaiheittain

18. syyskuuta 2012


Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen muistutti ensi vuoden talousarvion esittelypuheenvuorossaan eduskunnassa, että vallitsevassa epävarmassa taloustilanteessa on tärkeää säilyttää luottamus. Suomen kohdalla on tärkeää määrätietoisesti harjoittaa talouspolitiikkaa, joka tähtää julkisen talouden tervehdyttämiseen.

- Suomi on tässä tilanteessa valinnut toimintamallin, "Suomen mallin", joka yhdistää julkisen talouden sopeutustoimet, kasvupanostukset sekä rakenteelliset uudistukset. Kaikkia toimenpiteitä tarvitaan, jotta hyvinvointivaltion palvelujen kuten koulun, vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon tulevaisuus kyetään turvaamaan.

Urpilaisen mukaan hallitus on tiukasti sitoutunut velkaantumiskehityksen taittamiseen. Velan kasvu suhteessa bruttokansantuotteeseen tullaan taittamaan tämän vaalikauden aikana.

- Iso laiva kääntyy hitaasti. Velanottokin on pysäytettävä vaiheittain. Äkkipysäytyksellä olisi arvaamattomat seuraukset. Jos sitä korttia heiluttelee, niin pitää myös avoimesti kertoa mitä äkkipysäytys tarkoittaisi tavallisten suomalaisten arjessa: valtavia lisäleikkauksia. Tämä on fakta. Hallituksen tapa vaiheittain taittaa velkaantuminen pitää kaikki suomalaiset mukana samassa kyydissä.

Aktiivista kasvupolitiikkaa

Hallituksen budjetti tukee Urpilaisen mukaan aktiivista kasvupolitiikkaa luomalla T&K-toiminnan lisäämiseksi määräaikaisen verokannustimen tutkimus- ja kehitystoiminnalle ja pääomasijoitusten lisäämiseksi kasvuyritysten käyttöön määräaikaisen sijoittajan verokannustimen.

- Lisäksi jatkamme julkisten tietovarantojen avaamista. Ruokimme uutta kasvua vapauttamalla Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaisten havaintojen tiedot maksuttomaan käyttöön. Tämä on jatkoa Maanmittauslaitoksen aiemmin tapahtuneelle tietovarantojen avaamiselle. Tulemme tulevaisuudessa jatkamaan samalla tiellä. Avoimen datan kentällä on valtavat mahdollisuudet, joita ratkaisuilla vauhditamme.

- Ensi vuoden budjetin sydämessä on vahva työlinja. Toteutamme pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi kuntakokeilun. Ensi vuoden alusta lähtien aloitamme myös toimintaohjelman osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Työllisyysmäärärahoja lisätään aktivointiasteen nostamiseksi yhteensä 32 miljoonalla eurolla. Suomi tarvitsee kaikki mahdolliset käsiparit töihin.

Arvovalintoja nuorten ja vanhusten puolesta

Niukan taloudenpidon aikana pitää erityisellä huolella tehdä arvovalintoja eli valita tärkeimmät asiat. Hallitus on Urpilaisen mukaan näin tehnyt. Hallitus on panostanut poikkeuksellisen voimakkaasti nuorten työttömyyden torjuntaan vanhuspalvelujen kuntoon laittamiseen.

- Budjetissa otetaan nyt konkreettisesti käyttöön nuorten yhteiskuntatakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma. Nuorissa piilee valtava potentiaali, jota Suomella ei ole varaa hukata. Ei sen enempää inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikaan.

- Olemme myös vihdoin päättäneet kauan kaivatun vanhuspalvelulain säätämisestä. Parannamme yhteensä 150 miljoonalla eurolla koti- ja laitoshoitoa. Erikseen vahvistamme omaishoitoa. Hoitajamäärän alimitoitukselle asetetaan myös nollatoleranssi.

Urpilainen korostaa, että vanhuspalvelulain toteutus on hallitukselta vahva arvovalinta arvokkaan vanhuuden puolesta.

- Pidän lakia historiallisena. Vanhuspalvelujen tila on ollut suomalaisen yhteiskunnan häpeäpilkku vuosikymmeniä. On korkea aika korjata se. Sen todistaa saamani palaute tavallisilta suomalaisilta ikäihmisiltä ja heidän omaisiltaan. He ovat tyytyväisiä ja helpottuneita.

Uutiset